česky english deutsch

Kamenolom Boží hora

Naučná stezka „Kamenolom Boží hora“ vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“ financovaného z fondů EHP a Norska. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“. Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum organismů.

Seznam zastavení

  1. Město Žulová – historie a současnost
  2. Historie lomu a těžby kamene
  3. Krajina Rychlebských hor a výhledy
  4. Společenstva a druhy hub a rostlin
  5. Geologie a využití nerostných surovin
  6. Společenstva a druhy obratlovců
  7. Ekologická sukcese – počáteční stadium
  8. Společenstva a druhy bezobratlých živočichů
  9. Boží hora – poutní místo a křížová cesta