česky

PP Horka

Stezka má celkem 6 zastavení v přírodní památce Horka. Na stezce se můžeme seznámit s teplomilnou flórou a faunou jižní Moravy na specifickém geologickém podloží – slepencích. K zajímavým druhům patří například dřín obecný, koniklec velkokvětý a kudlanka nábožná. Roste zde také několik druhů plyných ovocných dřevin.

Okolí Šlapanic

Seznam zastavení

  1. Historie a ochrana lokality
  2. Ohrožené dřeviny
  3. Vzácné polní plevele
  4. Živočichové
  5. Chráněné rostliny
  6. Bývalý kamenolom

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://