česky english deutsch polski <<< >>>

Rezerwat przyrody morawsko

Rezerwat Przyrody Suchá Dora

Informacje podstawowe

Chodzi o naturalne buczyny na zboczach, mające około 150 lat, które w dużej mierze pozostawione są rozwojowi naturalnemu. Obszar został ogłoszony rezerwatem przyrody w 1969r. (w 2009r. ogłoszono zmiany). Powierzcnia rezerwatu wynosi 20,10 ha.

Motyw ochrony

Motywem ochrony jest porost naturalny typowy dla masywu Oderské vrchy z wychodzeniami podłoża skalnego oraz występowaniem zwłaszcza chronionych gatunków zwierząt.

Żywa przyroda

Znajduje się tutaj buczyna kwiecista, która przechodzi do lasów mieszanych, w których pojawia się wiąz górski (Ulmus glabra), klon jawor (Acer pseudoplatanus), lipa drobnolistna (Tilia cordata) oraz grab pospolity (Carpinus betulus), co charakterystyczne jest dla masywu Nízký Jeseník i ma wyjątkowe znaczenie w leśnictwie. Kultura, mająca około 150 lat, pozostawiona jest odmłodzeniu naturalnemu.

Tutejsza buczyna stanowi dogodne miejsce dla motyla o nazwie niepylaz mnemozyne (Parnassius mnemosyne), następnie dla gatunków: pokłonnik kamilla (Limenitis camilla), przeplatka didyma (Melitaea didyma) i górówka boruta (Erebia ligea). Na terenie rezerwatu podejmują lęgi ptaki leśne. Badania w 2010r. wykazały obecność bociana czarnego (Ciconia nigra), gołębia siniaka (Columba oenas), dzięcioła zielonego (Picus viridis) oraz dzięciołka (Dendrocopos minor).

Daphne mezereum

Daphne mezereum

Dentaria enneaphyllos

Dentaria enneaphyllos

Suchá Dora

Suchá Dora

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 41.537', E 17° 45.761'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz