česky english deutsch polski <<<

Narodowe zabytki przyrody oraz narodowe rezerwaty przyrody na terenie Województwa Morawsko-Śląskiego

Narodowy Rezerwat Przyrody Kaluža

Informacje podstawowe

Narodowy Rezerwat Przyrody Kaluža znajduje się nad prawym brzegiem rzeki Moravice w pobliżu miejscowości Lesní Albrechtice na wysokości od 320 do 482 m n.p.m. Obszar objęty jest ochroną od 1969r. na powierzchni 57,03 ha. Motywem ochrony są drzewostany naturalnych buczyn kwiecistych oraz lasów osuwiskowych, typowych dla pogórza Oderské vrchy.

Ciekawostki

NRP Kaluža pokryty jest przeważnie drzewostanami bukowymi w średniej oraz starej strefie wiekowej ( miejscami z runem). Występowanie świerku jest rzadkie ( około 5–15%), jodła brakuje zupełnie. Działania leśnicze ukierunkowane są na eliminację świerku, wspomaganie naturalnej odnowy buku oraz kolejnych drzew liściastych oraz na zachowanie drzew odumarłych. Usychające świerki są stopniowo usuwane a równoczeście zostają posadzone jodły. Do zacniejszych gatunków tutejszych roślin zalicza się: żywiec dziewięciolistny (Dentaria enneaphyllos) oraz objęta ochroną lilia złotogłów (Lilium martagon). Na odumarłych pniach starych drzew liściastych, zwłaszcza buków, żyją chrząszcze np. ciołek matowy (Dorcus parallelopipedus), kruszczyca złotawka (Cetonia aurata), kwietnica różowka (Potosia cuprea), zacnik (Gnorimus nobilis) oraz orszoł prążkowany (Trichius fasciatus), dłużeń (Tillus elongatus), ogniczek większy (Pyrochroa coccinea) i ogniczek Schizotus pectinicornis. Na łąkach wzdłuż rzeki Moravicy niedaleko obszaru chronionego zanotowano występowanie zacnych gatunków motyli – zagrożony modraszek telejus (Maculinea teleius) oraz czerwończyk zamgleniec (Lycaena alciphron). Na obszarze występuje i rozmnaża się także salamandra plamista (Salamandra salamandra).

Dentaria enneaphyllos

Lilium martagon

Salamandra salamandra

Przydatne

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Telephone: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

Pozycja GPS

N 49° 50.035', E 17° 50.496'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul. 2. května 1 742 13 Studénka
Tel.:+ 420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz