česky english deutsch polski >>>

Narodowe zabytki przyrody oraz narodowe rezerwaty przyrody na terenie Województwa Morawsko-Śląskiego

Narodowy Zabytek Przyrody Landek 1

Informacje podstawowe

Narodowy Zabytek Przyrody Landek leży w północnej części Ostravy na wywyższonym cyplu nad zbiegiem rzek Odry i Ostravicy na wysokości od 208 do 280 m n.p.m. na terenie katastrów Koblov i Petřkovice. Obszar jest objęty ochroną od 1966r. a na obecną powierzchnię został poszerzony w 1989r. W 1993r. został Landek ogłoszony Narodowym Zabytkiem Przyrody. Motywem ochrony są nie tylko cenne porosty leśne, ale również znaleziska archeologiczne oraz obecność pokładów węglowych tuż pod powierzchnią.

Żywa przyroda – flora

Na terenie NZP Landek przeważają drzewostany dębowo – grabowe oraz buczyny, które miejscami mają charakter lasu dziewiczego, niektóre egzemplarze buku zwyczajnego (Fagus sylvatica) liczą po 140 lat. Na słonecznych południowych zboczach Landeku zamieniają się stare buczyny z niskimi dąbrowami z występowaniem dębu bezszypułkowego (Quercus petraea). Idealnym okresem odwiedzin jest wiosna, kiedy kwitnie tutaj ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna), zawilec gajowy (Anemone nemorosa), piżmaczek wiosenny (Adoxa moschatellina), czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum), złoć żółta (Gagea lutea), kokorycz pusta (Corydalis cava) oraz kokorycz pełna (Corydalis solida). Jedynym zwłaszcza chronionym gatunkiem obszaru jest lilia złotogłów (Lilium martagon). Problem stanowi masowe rozszerzanie roślin inwazyjnych, zwłaszcza rdestowców (Reynoutria spp.), niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) oraz robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia), które mogą spowodować znaczące zmiany w składzie gatunkowym społeczeństw roślinnych.

Anemone nemorosa

Fagus sylvatica

Lilium martagon

Przydatne

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel.: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

Pozycja GPS

N 49° 52.383', E 18° 15.918'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul. 2. května 1 742 13 Studénka
Tel.:+ 420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz