česky english deutsch polski <<< >>>

Obszar ptaczy Heřmanský stav Odra - Poolší 2

Heřmanický rybník i okolica 12

Informacje podstawowe

Chodzi o zestaw zbiorników wodnych oraz rozległe zarośla trzcinowe pomiędzy miastami Ostrava, Rychvald oraz Bohumín w dolinie rzeki Odry. W skład danego obszaru wchodzi pięć stawów: Heřmanický rybník, Lesník, Záblatský rybník, Figura oraz Nový stav, poprzez stawy przepływają dwie rzeczki – Vrbická oraz Bohumínská Stružka. Oprócz tego do zbiornika Nový stav wlewa się strumyk Bystřinka. Zbiornik Heřmanický rybník służy od 1972r. do zatrzymywania słonej wody kopalnianej. Z tym wiąże się także specyficzny skład wody, która jest mocno zmineralizowana i ma podwyższony poziom jodu i boru. Reszta stawów wykorzystywana jest do gospodarki rybnej. Obszar wchodzi w skład sieci Natura 2000 jako miejsce o znaczeniu europejskim (EVL) pod nazwą Heřmanický rybník. Powierzchnia obszaru wynosi 478,9617 ha i w jego skład wchodzą wszystkie wyżej wymienione stawy. Głównym przedmiotem ochrony jest tutaj traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), która rozmnaża się w toniach o bogatej wegetacji wodnej oraz moczarach na obrzeżach stawów wśród rozległych zarośli. Oprócz tego cały obszar wchodzi w skład obszaru ptaczego (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, który znajduje się w części północno-wschodniej Województwa Morawskośląskiego niedaleko granicy z Polską. Osią obszaru jest rzeka Odra (na odcinku 10 km) oraz rzeka Olza (na odcinku 16 km) wraz z przyległymi dolinami rzecznymi. Ze wschodu dołącza do obszaru sieć stawów karwińskich oraz odcinek graniczny rzeczki Piotrówki, od strony południowej sieć stawów w miastach Rychvald, Bohumín – Záblatí i Heřmanice. Całkowita powierzchnia obszaru ptaczego wynosi 3100,8670 ha.

Motyw ochrony

Głównym motywem ochrony na terenie obszaru ptaczego są: bączek (Ixobrychus minutus), zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis) oraz podróżniczek (Luscinia svecica). Oprócz tego występuje tutaj mnóstwo zacnych płazów, ptaków i innych zwierząt. Jednym spośród wielu jest także bardzo zagrożona wąsatka (Panurus biarmicus).

Panurus biarmicus

Wąsatka

Wąsatka występuje wśród gęstych zarośli trzcinowych z trwałą powierzchnią wodną, których powierzchnia wynosi co najmniej 3 ha. Gniazdo buduje wśród zarośli trzcin (pałka, turzyca) do wysokości 75 cm nad powierzchnię wodną lub nad ziemię. Nie są zbyt dobrymi lotnikami, wzamian za to posiadają mocne nogi, dzięki którym potrafią wspinać się po łodygach trzcinowych. Pisklęta opuszczają gniazdo w okresie, kiedy jeszcze nie potrafią latać, jednak potrafią się wspinać. W okresie od lutego do października przeważa potrawa zwierzęca, przede wszystkim owady, larwy, pająki oraz drobne mięczaki. W okresie zimowym przeważa potrawa roślinna, przede wszystkim nasiona trzciny. Na terenie zbiornika Heřmanický rybník wśród zarośli podejmuje lęgi 10–20% spośród populacji całego obszaru RCz, chodzi o gatunek bardzo zagrożony.

Przydatne

Kontakty

Urząd Okręgowy Województwa Morawskośląskiego (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) wydział środowiska naturalnego i rolnictwa ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel: +420 595 622 297

Pozycja GPS

N 49° 52.993', E 18° 21.719'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz