česky english deutsch polski >>>

Okolím Morávky

PP Obidová

Základní informace Přírodní památka Obidová se nachází v obci Krásná na Visalajích vpravo od turistické červeně značené trasy vedoucí na Lysou horu. Je to území, které poskytuje vodu hornímu toku řeky Mohelnice. Na podmáčených loukách najdeme rašeliník, řada ohrožených druhů chráněných rostlin a živočichů. Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) je přísně chráněnou rostlinou. Kvete bíle, její stvol s přízemní růžicí listů, je drobný, nenápadný. Roste na místech, na nichž má půda nízký obsah dusíkatých látek, proto je rostlina získává z bílkovin z těla hmyzu. Její žláznaté chlupy na listech vylučují lepkavou látku, při zachycení hmyzu rosnatka pomocí enzymů jeho tělo rozloží a vstřebá. Zajímavosti Orchidejové louky na Obidové na jaře zkrášlí stovky vzácných vstavačovitých rostlin. Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) má typické fialově skvrnité široké listy, fialově růžové květy uspořádány v klasech, které kvetou od května do července. Tato někdy až půl metru vysoká bylina je ohrožena vyhubením vlivem změněných podmínek na jejich stanovištích, odvodňováním luk nebo nadměrným hnojení polí.

GPS Position

N 49° 58.820', E 14° 39.606'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakt

Muzeum Říčany
Kateřina Čiháková
Tel.:323 603 161
e-mail:katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz
http://