česky english deutsch polski <<<

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Velký Pavlovický rybník 2

Základní informace

Rybník obklopený rákosinami, který byl jako přírodní rezervace vyhlášen v roce 1999 na rozloze 30,76 ha.

Předmět ochrany

Rybník, napájený vodou Sádeckého potoka, s rozsáhlými porosty rákosu. Cenné refugium avifauny a tahová zastávka ptáků.

Velký Pavlovický rybník

Velký Pavlovický rybník leží v Opavské pahorkatině, v nadmořské výšce 216 – 220 m. Jde rozlohou o největší rybník Osoblažského výběžku asi 1,5 km jižně od obce Slezské Pavlovice. Velký Pavlovický rybník je staré vodní dílo. Původně obtokový rybník je v současné době průtočný. Do roku 1997 byl obhospodařován Suverénním řádem Maltézských rytířů. V té době byl využíván extenzivním až polointenzivním způsobem. To vedlo k vytvoření cenného biotopu pro hnízdní i migrující druhy ptáků.

Rybník obklopují jasany ztepilé (Fraxinus excelsior), vrby křehké (Salix fragilis) a bílé (Salix alba), olše lepkavé (Alnus glutinosa) a šedé (Alnus incana). Na hrázi rostou duby letní (Quercus robur).

Velký Pavlovický rybník 1

Velký Pavlovický rybník 1

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 50° 18.055', E 17° 41.833'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz