česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Velký Pavlovický rybník 1

Základní informace

Rybník obklopený rákosinami, který byl jako přírodní rezervace vyhlášen v roce 1999 na rozloze 30,76 ha.

Předmět ochrany

Rybník, napájený vodou Sádeckého potoka, s rozsáhlými porosty rákosu. Cenné refugium avifauny a tahová zastávka ptáků.

Živá příroda

V rákosinách hnízdí téměř 100 druhů ptáků, z toho třetina patří mezi druhy zvláště chráněné. Jsou to např. čírka modrá (Anas querquedula), bukáček malý (Ixobrychus minutus), chřástal vodní (Rallus aquaticus), bekasína otavní (Gallinago gallinago) a rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus). Na tahu zde bylo pozorováno na 50 druhů ptáků, mimo jiné volavka bílá (Egretta alba), bukač velký (Botaurus stellaris), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), orlovec říční (Pandion haliaetus), koliha velká (Numenius arquata) a mnoho jiných. Rybník s rákosinami a loukami je mimořádně významným útočištěm vodních a mokřadních živočichů. Žije zde např. kuňka obecná (Bombina bombina), rosnička zelená (Hyla arborea) a skokan skřehotavý (Rana ridibunda).

Egretta alba

Egretta alba

Hyla arborea

Hyla arborea

Sádecký potok

Sádecký potok

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 50° 18.183', E 17° 41.727'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz