česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR U Leskoveckého chodníka

Základní informace

Přírodní rezervaci U Leskoveckého chodníka najdeme jižně od obce Skřípov v Leskoveckém lese. Přírodní rezervace je součástí přírodního parku Moravice. Jedná se o porosty kyselých bučin přirozeného charakteru, v úzkých údolích potoků s částečně zachovanými společenstvy jasanových olšin. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 1969 na rozloze 28,97 ha.

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany je bukojedlový les o stáří 80 – 100 let, který má víceméně přirozený charakter odpovídající poměrům Nízkého Jeseníku. Téměř kompaktní lesní celek původního buku, s malou příměsí jedle, modřínu a borovice, však má velký podíl smrku.

Živá příroda

Na chudých oglejených půdách zde převažují porosty kyselých bučin s bikou bělavou (Luzula luzuloides), třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos), kapradí rozloženou (Dryopteris dilatata), bukovincem osladičovitým (Phegopteris connectilis), bukovníkem kapraďovitým (Gymnocarpium dryopteris) a plavuní vidlačkou (Lycopodium clavatum). V úzkých údolích se částečně zachovala společenstva jasanových olšin s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides), ostřicí řídkoklasou (Carex remota) a sítinou klubkatou (Juncus conglomeratus). Lesní hospodaření je v rezervaci zaměřeno na uvolnění buku v mladších porostech. Těžbou smrku jsou vytvářeny malé kotlíky, v nichž je vysazována jedle.

Lycopodium clavatum

Lycopodium clavatum

U Leskoveckého chodníka

U Leskoveckého chodníka

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 48.145', E 17° 54.238'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz