česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Svinec

Základní informace

PR Svinec tvoří lesíky, remízky a louky s pestrou semixerotermní květenou. Je zde hojný výskyt chráněných rostlin, především orchidejí. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1995 na rozloze 38,25ha.

Předmět ochrany

Květnaté louky, pastviny a lesní ekosystémy se vzácnou květenou a zvířenou.

Živá příroda

Vrchol Svinec je výraznou dominantou Petřkovických vrchů. Samotný vrchol je bezlesý, severní svahy jsou porostlé smíšenými lesními porosty. Na bezlesích, vrcholových částech najdeme řadu zajímavých rostlin např. chrpu čekánek (Centaurea scabiosa), na přirozených pastvinách roste rozrazil ožankový (Veronica teucrium), modřenec chocholatý (Muscari comosum), mochna přímá (Potentilla recta), prvosenka jarní (Primula veris), hořec křížatý (Gentiana cruciata), vstavač bledý (Orchis pallens) a vstavač mužský (Orchis mascula). Svahové porosty suťového lesa provázejí česnek medvědí (Allium ursinum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). Svinec je jednou z mála recentních lokalit skrytě žijícího brouka Euheptaulacus villosus v ČR.

Primula veris

Primula veris

Orchis mascula

Orchis mascula

Svinec

Svinec

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 34.035', E 17° 58.773'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz