česky english deutsch <<< >>>

Okolo Bzenecké Doubravy

Vacenovské jezero

Jezero je útvar zadržující vodu, který vznikl bez přispění člověka – tím se liší od rybníka či malé vodní nádrže. V našich přírodních podmínkách jsou dnes původní jezera vzácností. V minulosti se jich však řada nacházela i na Hodonínsku. Zdejší přírodní jezera vznikla ke konci poslední doby ledové (před 9 000 – 10 000 lety), kdy se klima celkově oteplilo, přibylo srážek a ve sníženinách mírně zvlněného terénu se mohla dlouhodobě zadržovat voda.

přírodní památka Jezero

V jezerech a jejich okolí rostou ostřice, rákos a jiné mokřadní rostliny, které po odumření zůstávají ve vodě, kde bez přístupu vzdušného kyslíku podléhají procesu zrašelinění. Vznik rašeliny je dlouhodobá záležitost – jeden metr silná vrstva se vytvoří za 500 – 1000(!) let. Pokud tento proces probíhá v chladném horském podnebí a na kyselém podloží, vzniká tzv. vrchovištní rašeliniště (vrchoviště). V nížinách, při neutrální půdní reakci a v prostředí bohatším na živiny, pak vzniká tzv. slatinné rašeliniště (slatiniště).

pobřežní porost ostřice

Posledním, alespoň částečně zachovalým zbytkem těchto slatí, je přírodní památka (PP) Jezero. Zahrnuje komplex luk, vrbotopolový háj a mělké jezírko severovýchodně od Vacenovic. Je také jednou z evropsky významných lokalit (EVL) soustavy Natura 2000 (soustava chráněných území v rámci EU).

GPS pozice

N 48° 57.008', E 17° 10.711'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:tel: 518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://