česky english deutsch <<< >>>

Okolo Bzenecké Doubravy

Jihomoravské stepi

Přírodní rezervace Horky je pěknou ukázkou jihomoravské stepi. Při vyslovení slova step si však spíše představíme nedozírnou travnatou pláň někde uprostřed Asie nebo ve východní Africe. Jak tedy stepi zapadají do slovácké krajiny?

Zkusme se v představách vrátit do doby ledové. Naše krajina tehdy vypadala úplně jinak než dnes. Suchá step se střídala s chladnou tundrou a horskými pustinami. Přibližně před 12 tisíci lety se klima změnilo. Od jihu a z východu se k nám rozšířily nové druhy rostlin a příroda se v mnohém podobala stepím, jaké dodnes můžeme vidět v okolí Černého a Kaspického moře.

hadinec červený

Příznivé klima ovšem trvalo dál a step začala pozvolna zarůstat lesem. Stepní vegetace se uchovala jen díky počínajícímu rozvoji zemědělství (asi před 7 tisíci lety). Lidé totiž k zakládání polí využívali zbytky bezlesí. V následujícím průběhu věků se krajina oproti přírodnímu stavu velmi změnila. Díky zemědělství les opět ustoupil a dřívější stepní rostliny se rozšířily po úhorech, loukách a pastvinách.

Během 20. století bylo mnoho stepí rozoráno, zalesněno nebo zarostlo křovinami. Přesto na několika málo lokalitách starobylá a vzácná stepní vegetace přežívá. Jedním z takových míst je i přírodní rezervace Horky u Milotic.

GPS pozice

N 48° 56.593', E 17° 8.060'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:tel: 518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://