česky english deutsch <<< >>>

Okolo Bzenecké Doubravy

Obnovené aleje

Alejí označujeme skupinu stromů vysazených ve dvou řadách vedle sebe. V naší krajině se aleje začaly vysazovat podél cest teprve od 17. století a původně plnily hlavně praktickou funkci – stín a ovoce. Záhy se začaly aleje využívat také jako okrasný prvek v zámeckých zahradách. Příkladem jsou i jírovcové aleje v milotickém zámeckém parku.

roháč obecný – sameček

Původní alej již byla velmi stará a mnohé stromy trpěly hnilobou. Jejich staré nemocné větve padaly dolů a ohrožovaly kolemjdoucí návštěvníky. Zároveň však byly místem, kde se vyvíjely larvy vzácných druhů brouků, např. roháče obecného. Tito brouci mají v dnešní krajině jen málo vhodných míst, kde by mohli dokončit svůj vývoj. Památkářům i ochráncům přírody se podařilo při obnově aleje najít řešení vhodné pro návštěvníky i pro brouky. Na přelomu let 2009 a 2010 bylo přistoupeno ke kácení dožívající aleje a vzápětí začala její nová výsadba. Torza některých kmenů však byla kvůli vzácným broukům ponechána na místě a zbytek byl odvezen do lesní části parku, kde v trouchnivějícím dřevě mohou larvy dokončit svůj vývoj. Zámecký park v Miloticích je díky tomuto zásahu zajímavý nejen svým vzhledem a historií, ale také přírodními hodnotami v podobě vzácných a zajímavých brouků.

roháč obecný – samička

GPS pozice

N 48° 57.542', E 17° 8.436'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:tel: 518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://