česky english deutsch <<< >>>

Okolo Bzenecké Doubravy

Krojová rozmanitost

Lidový kroj se na našem venkově začal vyvíjet z mnohem jednoduššího středověkého oděvu už od 16. století. Postupně se v něm začaly projevovat rozdíly mezi společenskými vrstvami obyvatelstva, úroveň materiálního zabezpečení i vlivy přírodního prostředí a ročních období. Největší rozmanitosti dosáhl kroj v našich zemích v 19. století, současně však začal být v některých oblastech nahrazován městským oděvem. Slovácko patří k oblastem s největší pestrostí krojů v Evropě – bylo zde popsáno 28 krojových typů. Tato rozmanitost bývá obecně vysvětlována izolovaným životem samostatných feudálních panství nebo farností.

krojový pár z Milotic v jihokyjovském kro­ji

Slovácké kroje jsou výjimečné i tím, že je místní obyvatelé stále nosí jako slavnostní či obřadní oděv, a kroje tak nejsou pouhými exponáty muzeí či kostýmy. V Ratíškovicích, Vacenovicích a Miloticích se nosí kroj jihokyjovský, ve Vlkoši a Skoronicích kroj severokyjovský. Jednou z příležitostí, při nichž můžeme krojovou nádheru tohoto regionu obdivovat, je Národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se každoročně koná právě zde, v Miloticích.

stařenka z Milotic v kroji

GPS pozice

N 48° 57.601', E 17° 8.263'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:tel: 518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://