česky english deutsch <<< >>>

Okolo Bzenecké Doubravy

Příroda v okolí Milotic

V těsné blízkosti Milotic najdeme hned dvě přírodní rezervace. Jihozápadně od obce na svazích kopce Náklo se zachoval jeden z nejvýznamnějších zbytků jihomoravských stepí, který je dnes chráněn jako přírodní rezervace (PR) Horky.

Tato lokalita byla dříve využívána především jako louka a pastvina a z části jako sad. Vzhledem k hůře přístupnému terénu nebyla v době socializace zemědělství rozorána, a díky tomu se zde zachovaly přirozené podmínky pro přežití celé řady velmi vzácných stepních druhů rostlin a živočichů. Na jaře zde rozkvétají tisíce žlutých květů hlaváčku jarního.

hlaváček jarní

Na severovýchod od Milotic, za zámeckým parkem, se nachází přírodní rezervace Písečný rybník. V historických pramenech je rybník zmiňován již v roce 1572 a dodnes slouží k chovu ryb. Je však velmi zajímavý i z přírodovědného hlediska. V jeho okolí zůstaly zachovány zbytky dříve rozsáhlých slatinných luk a mokřadů, které jsou důležitým místem rozmnožováním obojživelníků. Rezervace je také významnou ornitologickou, neboli „ptačí“ lokalitou a je součástí Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví soustavy Natura 2000 (soustava chráněných území v Evropské unii). Obě rezervace jsou zároveň evropsky významnou lokalitou (EVL) této evropské soustavy chráněných území.

přírodní rezervace Horky

GPS pozice

N 48° 57.928', E 17° 8.675'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:tel: 518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://