česky english deutsch <<< >>>

Okolo Bzenecké Doubravy

Ptačí oblast

Jižně a jihovýchodně od Vlkoše se dnes nachází rozsáhlé porosty převážně borových lesů. Až do 17. století zde rostly řídké dubové lesy a v mělkých dolících se dochovaly zbytky rašelinných jezírek a slatin. V průběhu 18. století byly tyto původní lesy zničeny intenzivním kácením, pastvou a hrabáním steliva a na jejich místě se začaly vytvářet písčité duny. Celé oblasti se tehdy začalo říkat Moravská Sahara. Počátkem 19. století se podařilo celé území znovu zalesnit, tentokrát ovšem borovicí. V místních lesích žije několik vzácných druhů ptáků. K nejzajímavějším patří lelek lesní a skřivan lesní. Oba druhy zde mají své největší populace v celé České republice. Proto bylo toto rozsáhlé území zahrnuto do Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví soustavy Natura 2000.

čáp bílý na hnízdě

Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a také přírodní stanoviště na území EU. Cílem je ochrana biologické rozmanitosti, zajištění trvalé péče o nejcennější území a ochrana celoevropského přírodního dědictví. Za tímto účelem se vyhlašují dva typy chráněných území. Jsou to evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO).

GPS pozice

N 48° 59.096', E 17° 10.044'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:tel: 518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://