česky english deutsch <<< >>>

Okolo Bzenecké Doubravy

Vracovský kroj

Koncem 16. století zdědil bzenecké panství i s tehdejším městečkem Vracovem hornoslezský šlechtic Kašpar Pruskovský z Pruskova na Hradci a Semnicích. Byl to šlechtic velmi podnikavý, a tak na svém novém panství rozšiřoval hospodářství a k tomu potřeboval nové pracovní síly. Mnozí z tehdejších nových osadníků pocházeli z poněmčených krajů v Horním Slezku.. Začátkem 17. století však celý kraj poplenili oddíly sedmihradského knížete Štěpána Bočkaje. Záhy na to dolehly na kraj strasti třicetileté války. Výsledkem byly vypálené domy, zanedbaná pole a velké množství mrtvých nebo do zajetí odvlečených lidí. Proto bylo důležité povolat další osadníky. Tentokrát přišli z Čech a z Německa.

mladí stárci z vracova

Tato nová kolonizace probíhala v době, kdy se na Slovácku utvářely základní prvky krojových typů. Proto se tento fakt projevil i do podoby zdejšího kroje, který se od tradičního oděvu v ostatních obcích na Kyjovsku výrazně liší. Nejvíce je to patrné na mužských kalhotách, které se ve Vracově nazývají koženice. Jsou žluté a sahají pouze nad kolena. Mezi koženicemi a holínkami vyčnívají modré punčochy. Kdysi se podobný kroj nosil také v sousedním Bzenci, kde však již zanikl. Vracovský kroj můžete obdivovat především v době, kdy se zde konají hody (posvícení), tedy o třetím víkendu v říjnu.

vracovští stárci s kačerem

GPS pozice

N 48° 58.780', E 17° 13.172'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:tel: 518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://