česky english deutsch <<< >>>

Okolo Bzenecké Doubravy

Židovská obec ve Bzenci

Bzenec byl již od raného středověku důležitým obchodním centrem celého kraje. Vděčí za to především svému umístnění u dávné kupecké stezky směřující z Moravy do Uher (dnešní Slovensko). Pravděpodobně čilý obchodní ruch motivoval židovské obchodníky, aby se ve Bzenci pravděpodobně již ve 14. století usadili. Počátkem 17. století obývali ve středu města třetinu ze 70 domů a v 19. století zde žilo 900 obyvatel židovského původu (čtvrtina z celkového počtu obyvatel).

okurkové trhy na počátku 20. století

Poklidný život židovské komunity trval až do druhé světové války, kdy se téměř všichni její členové stali oběťmi holocaustu. Ze 130 odvlečených židů se z koncentračních táborů vrátili pouze čtyři. Nacisté v roce poničili také velkou synagogu z roku 1863. Po válce se již nepodařilo sehnat dostatek prostředků na její obnovu, a tak byla v roce 1960 zbourána.

synagoga

Jediným pozůstatkem po židovské obci ve Bzenci zůstal hřbitov. Nejstarší náhrobky na něm pocházejí ze 17. století. Opuštěný hřbitov zde zůstává jako tichý svědek lidských rodů, přicházejících odkudsi z dávných věků a dalekých zemí.

hřbitov

GPS pozice

N 48° 58.365', E 17° 16.250'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:tel: 518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://