česky english deutsch >>>

Okolo Bzenecké Doubravy

Mariánský sloup

Mariánské sloupy se začaly na Moravě stavět teprve od 17. století, většinou jako výraz úcty k Panně Marii nebo jako poděkování za překonání epidemie moru či jiné pohromy. Mariánský sloup na bzeneckém náměstí nechal v roce 1915 postavit zdejší farář Dr. Jan Pospíšil. Dnes již bohužel nevíme, co jej k tomu vedlo, žádný mor ani živelné pohromy to však zřejmě nebyly. Přesto se ke sloupu váže jeden zajímavý příběh:

Po druhé světové válce, v období socialismu, bylo náboženské vyznání lidí potlačováno a znevažováno. V roce 1953 jeden funkcionář místního národního výboru dal Panně Marii do rukou metlu a zvolal: „Ať tu nestojíš zbytečně, ukliď alespoň náměstí.“ V následujících dnech postihly bzenecko prudké přívalové deště, které vyhloubily velké erozní rýhy pod Starým hradem a náměstí zaplavilo velké množství bláta. Tuto událost pak lidé připisovali na vrub onoho funkcionáře.

GPS pozice

N 48° 58.393', E 17° 16.026'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:tel: 518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://