česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Krasovský kotel 1

Základní informace

Přírodní rezervaci tvoří podmáčené louky s rostlinami mečíku střechovitého, který roste na náhorní rovině mezi lesním porostem a který se řadí mezi ohrožené druhy rostlin. Tyto podmáčené louky odděluje les od zemědělské půdy, a v důsledku toho nebyla zdejší lokalita v rámci zúrodnění půdy odvodněna. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1989 na rozloze 11,46 ha.

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany jsou podmáčené louky s unikátním výskytem mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus), který patří mezi silně ohrožené druhy.

Živá příroda

Podmáčené louky jsou lesními porosty izolovány od intenzivně zemědělsky využívaných pozemků a nebyly ovlivněny eutrofizací a odvodňováním. Mečík střechovitý zde roste ve společenstvu s ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius), psárkou luční (Alopecurus pratensis), metlicí trsnatou (Deschampsia caespitosa), třezalkou skvrnitou (Hypericum maculatum), pcháčem potočním (Cirsium rivulare) a expandující třtinou křovištní (Calamagrostis epigeios). Na lokalitě bylo pozorováno až 250 kusů kvetoucích exemplářů mečíku střechovitého. Pro zachování příznivých stanovištních podmínek je potřebné louku každoročně kosit po odkvětu chráněných rostlin a redukovat nálet dřevin. K dalším významným druhům patří kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum) v olšině v jihovýchodní části a třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) ve smrčině na východním okraji.

Veratrum album subsp. lobelianum

Veratrum album subsp. lobelianum

Krasovský kotel 1

Krasovský kotel 1

Krasovský kotel 2

Krasovský kotel 2

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 50° 6.781', E 17° 32.500'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz