česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Královec

Základní informace

Rezervaci tvoří mokřadní louky a remízy s populacemi ohrožených druhů rostlin a živočichů. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 2000 na rozloze 4,89 ha.

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany je ekosystém mokřadních společenstev lučních porostů a remízy prameništích olšin s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na tato společenstva.

Živá příroda

Rostou zde vzácné a ustupující druhy regionu Oderských vrchů – prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) a hadí mord nízký (Scorzonera humilis). Přilehlé lesíky tvoří podmáčené olšiny s dominantní ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria). V drobných tůních a jezírku se rozmnožují čolek obecný (Triturus vulgaris), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria). Byla tu rovněž pozorována ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).

Rana temporaria

Rana temporaria

Královec 1

Královec 1

Královec 2

Královec 2

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 41.845', E 17° 42.607'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz