česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Koutské a Zábřežské louky 2

Základní informace

Rezervaci, která je nejzachovalejší mokřadní oblast na Hlučínsku, tvoří rozsáhlé mokřadní a rašelinné louky, slepá ramena a tůně v nivě řeky Opavy. Vyskytují se zde ohrožené druhy mokřadních rostlin a živočichů. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 2007 na rozloze 202,93 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je část nivy řeky Opavy s vyvinutou řadou biotopů typických pro úvaly nížinných řek, na něž jsou vázána společenstva často velmi vzácných rostlin a živočichů.

Živočichové

Na bohatá rostlinná společenstva je vázaná řada živočichů, včetně mnoha zvláště chráněných druhů. Na území bylo nalezeno 12 druhů vážek, př. méně hojný druh šidélko rudoočko (Erythromma najas) a lesknice měděná (Cordulia aenea) a také vzácný motýl modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Zaznamenán byl přímý výskyt 9 druhů obojživelníků př. ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (B. viridis), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan ostronosí (R. arvalis). Pozorováno zde bylo 95 druhů ptáků, z nichž jsou nejvýznamnější bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), bramborníček hnědý (S. rubetra), kopřivka obecná (Anas strepera), orel mořský (Haliaeetus albicilla), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bekasína otavní (Gallinago gallinago), chřástal vodní (Rallus aquaticus), krahujec obecný (Accipiter nisus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), pisík obecný (Actitis hypoleucos), žluva hajní (Oriolus oriolus) a vodouš rudonohý (Tringa totanus). Z významných savců zde žije bobr evropský (Castor fiber).

Lanius collurio

Lanius collurio

Castor fiber

Castor fiber

Slepé rameno

Slepé rameno

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 55.402', E 18° 2.541'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz