česky english deutsch polski <<< >>>

Vrcholy a výhledy na Beskydy

Vsacký Cáb

Nacházíte se na vrcholu Vsáckého Cábu, který leží na západní hranici CHKO Beskydy. 600 m pod vrcholem se nachází známá Chata Vsácký Cáb, která nabízí své restaurační a ubytovací služby.

Nedaleko se také nachází přírodní rezervace Kutaný a Havlovský potok (viz.mapka).

V obou přírodních rezervacích naleznete starý jedlobukový porost pralesovitého charakteru. Druhová a prostorová skladba je blízká přirozenému lesu karpatského typu.

Věk nejstarších stromů je kolem 180 let, lesní porosty jsou ponechány přirozenému vývoji. V lese se setkáte s vysokým podílem vývratů, zlomů a souší v různém stupni rozkladu dřevní hmoty, která vytváří rozmanité životní prostředí pro velké množství organismů. Porosty navazující na území rezervace mají charakter stejnověké, převážně bukové tyčoviny. Na rozdíl od ostatních obdobných rezervací v Beskydech se zde vyskytují ve větším zastoupení odrůstající jedinci jedle bělokoré středního věku.

V pralese Kutaný se nachází bohatá mykoflóra. Celkem bylo zjištěno 191 druhů hub. Mezi nejvzácnější patří např. korálovec jedlový.

U chaty pod Cábem byla nalezena také vzácná pýchavka obrovská.

Z obojživelníků můžeme pozorovat mloka skvrnitého. V korunách stromů by jsme mohli napočítat až 50 druhů ptáků. Z toho 33 hnízdících. Velké šelmy jsou v rezervaci zastoupeny rysem ostrovidem a někdy zde prochází i medvěd hnědý.

Užitečné informace

Pohotovostní telefon Horské služby: 606 769 010 www.beskydy.cz/horskasluzba

GPS pozice

N 49° 22.212', E 18° 5.435'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz