česky english deutsch <<< >>>

Milíčovský les

Přírodní park Botič – Milíčov

Přírodní park Botič – Milíčov se nachází na jihovýchodě Prahy. Byl zřízen v březnu 1984 a spolu s PřP Říčanka je tak nejstarším pražským přírodním parkem. Jeho rozloha je 824 ha.

Předmětem ochrany jsou především nivy podél meandrujícího Botiče a Pitkovického potoka. V sousedství velkých sídlišť Jižní Město nebo Petrovice se tak nachází poměrně zachovalá přírodní kulturní krajina, která je však v posledních letech narušovaná stále se rozrůstajícími koloniemi rodinných domů a satelitními městečky. Součástí tohoto přírodního parku je také Milíčovský les. Na přírodní park Botič-Milíčov navazuje níže po proudu Botiče přírodní park Hostivař-Záběhlice. Celé území tvoří břidlice a droby štěchovické skupiny starohor, místy překryté hlinitými pokryvy. Významně se uplatňují i potoční nivy s břehovými porosty. S výjimkou Milíčovského háje, který leží na mírně skloněné plošině, se území parku rozkládá v mělkých údolních zářezech v rovinatém terénu Říčanské plošiny, původně zemědělsky využívané, dnes již zčásti zastavěné. Text vytvořen s využitím brožury Botič – Milíčov vydané Odborem ochrany prostředí MHMP.

GPS pozice

N 50° 1.186', E 14° 31.812'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz