česky >>>

Folimankou do zahrady Ztracenka

Park Folimanka

Park Folimanka se rozkládá na pomezí Vinohrad, Nuslí a Nového Města v prostoru mezi potokem Botič, Novoměstskými hradbami a ulicí Bělehradská. Při Botiči je park plochý a směrem ke Karlovu strmě stoupá. Místy jsou svahy zpestřeny břidlicovými skalkami. Ve východní části parku vytvářejí parkové cesty několik vyhlídkových plošin, nalezneme zde také kamenné zídky, které jsou s největší pravděpodobností pozůstatky dřívějších vinic.

Park svůj název dostal po v současné době neexistující usedlosti a vinici, jejímž prvním majitelem byl Jakub Foliman. První zmínka se objevila ve viničných knihách již v roce 1353. Přibližně o 100 let později je v záznamech kromě vinice uváděn i meruňkový sad. Usedlost, která zde stávala v místech dnešních pahorků ve střední části parku, vznikla pravděpodobně v 18. století. Až k ní zasahovala tehdejší velkolepá pouť pražských ševců Fidlovačka svými atrakcemi, kolotoči a stánky, konající se pravidelně v Nuselském údolí „Jamrtálu“ každoročně, vždy ve středu po Velikonocích. Spolek pro zřízení dětského ortopedického pavilonu v Praze koupil v roce 1918 usedlost i s pozemky a chtěl ji za tímto účelem opravit. Tento plán se ovšem nikdy neuskutečnil a tak byla usedlost v 60. letech 20. století zbořena. Nezůstaly po ní žádné stopy stejně jako po bývalém mlýnském náhonu, Nuselském dolním mlýnu a fotbalovém hřišti Nuselského SK, které zde existovalo již před první světovou válkou.

Přesné datum přestavby vinice na park není známo, ale z dobových fotografií zachycující Nuselské údolí na přelomu 20. a 30. let 20. století je patrné, že svahy jsou ještě ve větší míře holé, tedy „viničné“. Současné parkové úpravy pocházejí tedy přibližně z počátku 70. let 20. století, kdy zde byly vybudovány fontány a opravena dětská hřiště. Park prošel roku 2007 I. etapou rozsáhlé rekonstrukce, během níž byla upravena střední část parku s vybudováním nových dětských pískovišť, atrakcí, sportoviště a hřišt. Nově zde byl také vystavěn správcovský domek poskytující návštěvníkům parku k zapůjčení sportovní náčiní a možnost občerstvení a veřejných toalet. Roku 1930 byly v okolí parku vystavěny nové činžovní domy, vznikla tak ulice Na Folimance a ulice Fričova vedoucí k Nuselským schodům. Nahoře vedle Karlova a vedlejších schodů proti „Budči“ do Bělehradské ulice bylo postaveno koupaliště Na Folimance s otevřeným bazénem, fungujícím pro veřejnost ještě v šedesátých letech 20. století. Jméno Folimanka se také objevuje ve spojitosti s moderní prosklenou halou postavenou v letech 1972–1976 podle návrhu architekta Jiřího Siegla, jež náleží sportovnímu klubu USK Praha a na okraji parku stojí doposud.

Park přetíná ve zhruba čtyřicetidvou­metrové výšce Nuselský most, dopravní tepna hlavního města Prahy, který byl dostavěn roku 1973. Přes park Folimanka vede cyklostezka, které vytváří spojení Karlova a Nuslí a ústí u Nuselského mostu. V parku dále najdeme plochy určené pro volné pobíhání psů. Park zdobí celá řada plastik, dvě fontány. Vedle domácích dřevin jako jsou javory a jasany zde rosou také ovocné stromy, např. hrušně, jako pozůstatek bývalé zahrady a jehličnany a keře. Pod Nuselským mostem pak najdeme sochu s podobou lampy od Krištofa Kintery, jako memento těch, kteří skokem z mostu ukončili svůj život. Dále se zde na okraji parku v ulici Pod Karlovem nachází vstup do krytu Folimanka, který je v současné době největší podzemní stavbou na území městské části Prahy 2. Kryt je možné navštívit v rámci bezplatných veřejných prohlídek pořádaných pravidelně městskou částí Praha 2 vždy v jednu určenou sobotu v měsíci od 9:00 do 15:00 hodin. Termíny prohlídek jsou vypisovány na webových stránkách www.praha2.cz . V parku se v nedávné době 23. ledna 2018 rozsvítila i první chytrá lampa instalovaná ve veřejném prostoru na území městské části Prahy 2. Myšlenka na její umístění vznikla při hledání způsobu zvýšení komfortu a bezpečnosti života v městské části. Na spodní části stožáru lampy je umístěn informační panel, který umožňuje několikeré funkční využití. Je na něm umístěno SOS tlačítko s přímým napojením na linku 112 pro přivolání složek Integrovaného záchranného systému v případě nebezpečí nebo stavu nouze. Jakmile je zapnuto, barevný vrchlík lampy, který do té chvíle svítil modře, se rozbliká červeně. Ale pozor – zneužití se trestá. Stejná lampa se nachází i v Riegrových sadech u dětského hřiště U Draka. Obě jsou opatřeny i senzory monitorujícími stav životního prostředí, například prašnost v ovzduší, venkovní teplotu či hluk. Lampy jsou vybaveny úsporným LED svítidlem a obě poskytují wi-fi připojení do okruhu 50 metrů.

Mapa parkování a bezbariérového přístupu

mobilní mapový portál P2: http://webgis.praha2.cz/…barierovost/?… odkaz na katalogový list: http://mapy.praha2.cz/…vy_sady.html

Stezky do mobilu projektu Parky, sady a zahrady Prahy 2 vznikly za podpory Městské části Praha 2

Základní kontaktní údaje Úřadu městské části Praha 2

Poštovní adresa:

Úřad městské části Praha 2

náměstí Míru 20/600

120 39 Praha 2

Telefonní ústředna: 236 044 111

Fax: 222 510 138

Elektronická podatelna ÚMČ Praha 2 posta@praha2.cz

ID datové schránky: y7yb44i

Telefonní seznam: http://urad.praha2.cz/appo/card/91

Úřední hodiny většiny pracovišť:

pondělí 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30

středa 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30

Centrální podatelna

náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

pondělí a středa 08:00–17:30

úterý a čtvrtek 07:30–16:00

pátek 07:30–13:30

více na www.praha2.cz

GPS pozice

N 50° 4.032', E 14° 25.726'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Taggmanager, o.s.
5.května 72, Praha 4
Tel.:241403480
e-mail:servis@taggmanager.cz
http://www.taggmanager.cz