česky <<< >>>

Folimankou do zahrady Ztracenka

Nuselský most

Park Folimanka přetíná ve zhruba čtyřicetidvou­metrové výšce Nuselský most, dopravní tepna hlavního města Prahy, který byl dostavěn roku 1973. Nuselský most je 485 metrů dlouhý a 26, 5 m široký. Vnitřní tubus pro metro má lichoběžníkový průřez a výšku má téměř 6,5 m. Tloušťka jeho stěn je od 30 do 110 cm. Most je jedním z největších v České republice. V roce 2000 získal ocenění Stavba století v kategorii Dopravní stavby.

Pohled na Karlov

Podoba stavby, která překlenula Nuselské údolí a spojila Pankrác s Karlovem, je výsledkem architektonické soutěže, která proběhla na přelomu padesátých a šedesátých let. Zvítězil v ní návrh trojice architektů z Projektového ústavu dopravních a inženýrských staveb Vojtěcha Michálka, Stanislava Hubičky a Svatopluka Kobra.

Když se stavěl

Projekt počítal s dvouúrovňovou železobetonovou stavbou, jejíž horní část byla vyhrazena silniční dopravě, zatímco duté mostní těleso v sobě skrývalo kolejiště metra či podpovrchové tramvaje. Technické i estetické řešení se osvědčilo a v roce 2000 získal Nuselský most dokonce ocenění Stavba století v kategorii dopravních staveb. V roce 1970 prošel most zatěžkávací zkouškou, najelo na něj několik desítek tanků.

Zatěžkávací zkouška

Výstavba mostu byla zahájena v roce 1965. Probíhala poměrně rychle, takže již na podzim 1970 mohlo dojít k zátěžové zkoušce, k níž posloužilo 66 tanků seřazených na ještě rozestavěné mostovce. Ke slavnostnímu otevření došlo ale až na konci února 1973 za účasti čelných představitelů „stranického, státního a veřejného života“, jak referoval dobový tisk. Stavba nesla od svého otevření až do května 1990 jméno Klementa Gottwalda. Most s délkou 485 a šířkou 26 metrů představoval a dodnes představuje jednu z největších staveb z předpjatého betonu v Česku. Pět mostních polí lichoběžníkového průřezu je podepíráno čtyřmi pilíři, jejichž výstavbě muselo ustoupit 17 budov ve Svatoplukově ulici a přilehlém okolí. Celkem stavba spolykala kolem 20 000 metrů krychlových nejkvalitnějšího betonu. Tubusem, jehož stěny mají v některých místech tloušťku pouze 30 centimetrů, vede dvoukolejná trať metra. Právě provoz na lince C však znamenal pro stavbu vážný problém. Původní plány totiž počítaly s nasazením výrazně lehčích tuzemských souprav, než byly nakonec zakoupené vozy sovětské výroby. Výsledkem bylo větší namáhání konstrukce mostu, kterému se konstruktéři pokusili dodatečně ulevit montáží ocelového roštu, jenž měl tíhu souprav metra lépe roznést. I v něm se však začaly časem objevovat trhliny, takže koncem 90. let musel most projít rozsáhlou opravou. Most se plánoval už v 19. století.

Z ptačí perspektivy

Přestože se soutěž, z níž vzešla dnešní podoba Nuselského mostu, konala na konci padesátých let, samotný plán na přemostění hlubokého údolí Botiče pocházel už z počátku minulého století. V roce 1903 přišel inženýr Jaroslav Marjanko s návrhem ocelového mostu, který by nahradil prudké a nepohodlné stoupání vyšehradskou serpentinou, leč ambiciózní projekt neuspěl.

V meziválečném období se o tuto možnost intenzívně zajímal zejména průkopník českého betonového stavitelství Stanislav Bechyně. Postupně podal několik návrhů, z nichž asi nejzajímavějším byl ten z roku 1938, na kterém spolupracoval s architektem Bohumírem Kozákem. Podobnost jejich tehdejšího řešení s dnešním vzhledem mostu je přitom až zarážející.

Pohled strojvůdce metra

Není to však zajímavá minulost ani technické řešení, co k Nuselskému mostu pravidelně poutá pozornost médií. Stavba se totiž nedlouho po svém otevření stala oblíbeným místem sebevrahů. Celkový počet lidí, kteří zde ukončili svůj život není znám. Podle některých údajů šlo o více než 200 osob, podle jiných informací jich bylo asi o stovku víc.

GPS pozice

N 50° 4.056', E 14° 25.838'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Taggmanager, o.s.
5.května 72, Praha 4
Tel.:241403480
e-mail:servis@taggmanager.cz
http://www.taggmanager.cz