česky <<< >>>

Folimankou do zahrady Ztracenka

Bastion - U božích muk

Oblast barokního Bastionu XXXI je součástí středověkého opevnění Nového Města pražského, založeného roku 1348 císařem Karlem IV, jehož nedobytnost byla posílena tehdejší přítomností chrámu Karla Velikého. Spolu s pevností Vyšehrad, tvoří hradby Bastionu obranný komplex skrytý v nových vrstvách soudobé Prahy, památky UNESCO.

Zachovaná linie hradeb dosud jasně odděluje funkční územní celky před hradbou, Nové Město a kampus Karlovy univerzity, a za hradbou, park Folimanka a část města pod Vyšehradem. Do areálu Bastionu je možné se dostat z ulice Horská za bazilikou sv. Karla z Karlovského předmostí nebo po kamenných schodech vedoucích z parku Folimanka, které ústí do otvoru, který byl proražen v hradbách, a který tak spojuje park s prostorami Bastionu prostřednictvím železných točitých schodů. V prostorách Bastionu v současné době naleznete příjemnou restauraci s překrásným výhledem na protější siluetu Vyšehradu s kostelem sv. Petra a Pavla, na vltavská nábřeží, Petřínskou rozhledu a řadu dalších historických budov a kostelů „Bastion Prague Restaurant“.

Zelené prostranství před restaurací slouží pak především k odpočinku a k posezení jsou zde umístěny kovové lavičky. Prostředí Bastionu láká k pořádání svatebních obřadů, výstav, společenských, hudebních a kulturních akcí.

Revitalizace Bastionu XXXI – návrh a realizace Revitalizace Bastionu XXXI se uskutečnila na základě vítězného návrhu z veřejné architektonické soutěže, vypsané Městskou částí Praha 2 v roce 2007. Nový objekt zázemí, dnešní restaurace, byl navržen jako podzemní stavba, skrytá akropole, která láká svým obsahem a zpracováním, nikoli viditelností. Byl koncipován jako samostatná pevná schránka lastury, vložená do souvrství archeologicky definovaných stratigrafických rovin barokního a nového terénu, bez narušení pohledové linie hradeb.

Revitalizace místa byla dokončena v roce 2011 a stala se úspěšným příkladem současné architektonické tvorby v kontextu historického prostředí. Autorem stavby jsou architekti Miroslav Cikán a Pavla Melková z ateliéru MCA. Revitalizace Bastionu je první realizovanou součástí rozsáhlého záměru, jejíž hlavní význam spočívá v oživení širší oblasti a přivedení obyvatel do této lokality. Výsledná architektonická podoba spojuje památkový přístupu k obnově památkově cenné konstrukce a nové kontextuální architektury. Vytvořením současné skulptury Božích muk do obnovené kaple a jejím vysvěcením došlo k posílení genia loci a návratu obsahu jménu místa. Záměrem je elementárnost prvků a materiálů, nepřidávání ničeho „navíc“. Mnohovrstevnatosti vjemů bylo dosaženo nikoli kupením detailů, ale naopak ukládáním vrstev vjemů do samotné hmoty a prostoru, které akcentují, iniciují anebo pouze hostí jemné jevy prostředí – proměnlivou barevnost odrazů slunce, temnou hloubku stínů, šelest suchých listů, přechody světla a stínu od nejjemnější struktury k ostrým hranám kontrastu, pomalé stékání rzi po kamenné zdi – odměřující čas. Objekt Bastionu nabízí variabilní využití jako univerzální sál pro výstavy, společenské akce či kavárnu, jako zázemí veřejnosti a pro provoz. Masivní posuvné stěny umožňují naprosté uzavření baru a přeměnu na otevřený kulturní prostor. Otevřením prosklených stěn jak směrem do atria, tak směrem do volného prostranství Bastionu lze kompletně propojit interiér s exteriérem a vytvořit jednotný neomezený prostor. **

GPS pozice

N 50° 4.053', E 14° 25.579'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Taggmanager, o.s.
5.května 72, Praha 4
Tel.:241403480
e-mail:servis@taggmanager.cz
http://www.taggmanager.cz