česky <<< >>>

Folimankou do zahrady Ztracenka

Zahrada Ztracenka

Zahrada Ztracenka se rozprostírá na albertovských svazích a zabírá plochu o velikosti 0,7 ha. Je ohraničená Karlovem, Albertovem a novoměstskými hradbami.

Zahrada byla po mnoho let označovaná jako ztracená a po dlouholeté rekonstrukci byla v srpnu roku 2010 otevřena veřejnosti. Přístup do zahrady je pouze na dvou místech z Horské ulice. Ačkoliv je situována v centru Prahy, představuje díky své jedinečné poloze místo, které je zcela mimo běžného ruchu velkoměsta. Návštěvníci ji proto vyhledávají nejen ke klidným procházkám, ale hlavně k odpočinku a pro nádherný výhled na Albertov, Podskalí a na nedaleký Vyšehrad.

V době před rekonstrukcí, byla zahrada ve velmi dezolátním stavu, jednalo se spíše o zarostlý, neudržovaný svah, na kterém se klikatilo několik cestiček. Svah byl v 18. století založen jako sad a vinice. V pozdějších letech pak fungovala Ztracenka jako školní dětské hřiště. Před rekonstrukcí, jejímž investorem byla MČ Praha 2 a autorem Architektonický ateliér M. Gavlas, Ing. ach. Michal Gavlas a Ing. Jiřina Švamberková, musely být vykáceny a následně vysazeny zcela nové dřeviny. Zahrada prodělala náročnou čtyřletou rekonstrukci a celkové úpravy se vyšplhaly na cca 25 milionů korun. Na zmíněném svahu bylo vytvořeno nádherné místo, připomínající zahradu italského typu. Pomocí cihlových zídek zde byly vytvořeny terasy. Obdobné terasy mohou návštěvníci znát například ze zahrad nacházejících se pod Pražským hradem.

***

Ztracenka je protkaná cestičkami s odpočinkovými místy s lavičkami. Kompozice zahrady vychází v maximální míře z půdorysných a výškových poměrů zahrady, kompoziční osa navazuje na horní vstup, kde je výhled až na Petřín. Na této ose se nachází několik schodišť, které překonávají výšku osmnácti metrů. Schodiště spojují vějířovitou plochu se čtvercovou plochou, které je těžištěm celé zahrady. Druhý vstup do zahrady je v dolní části Horské ulice a vede přes trojúhelníkovou plochu. Třetí vstup byl navržen ve východní části, kde se počítá s bezbariérovým spojením v horní části Albertovských schodů. Tento vstup bude realizován po dohodě s Karlovou Univerzitou, která je majitelem přilehlého pozemku.

V parku se nachází mlatové chodníky, které jsou zejména v místech křížení se schodišti doplněny úseky dlážděnými mozaikou. V malém parku roste velké množství dendrologicky významných dřevin.

GPS pozice

N 50° 4.087', E 14° 25.597'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Taggmanager, o.s.
5.května 72, Praha 4
Tel.:241403480
e-mail:servis@taggmanager.cz
http://www.taggmanager.cz