česky english deutsch <<< >>>

Lítovská výsypka

Společenstva a druhy hub

Různorodý substrát i vegetační pokryv poskytuje makroskopickým houbám široké spektrum biotopů. Na rekultivovaných plochách se vyskytují druhy pokročilých stadií ekologické sukcese. Na místech s vysychajícím substrátem se jsou druhy počátečních stadií ekologické sukcese. Další skupinu tvoří houby vázané mykorhizou na pionýrské náletové dřeviny břízu bělokorou (Betula pendula), topol osiku (Populus tremula), vrbu jívu (Salix caprea) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a druhy vázané mykorhizou na smrk ztepilý (Picea abies) a borovici lesní (Pinus sylvestris). Mykorhiza je symbiotické soužití hub a vyšších rostlin, při kterém dochází k propojení houbových vláken s kořeny rostlin. Je prospěšné pro obě skupiny organismů. Při endotrofní mykorhize pronikají houbová vlákna dovnitř kořenových buněk rostliny. Tento druh soužití vyhledávají silně specializované druhy hub, které jsou na svých hostitelích natolik závislé, že bez jejich podpory už nejsou schopny samostatně přežívat. Při méně časté ektotrofní mykorhize vytvářejí houbová vlákna kolem kořínků tzv. hyfový plášť, díky čemuž se výrazně zvyšuje savá plocha celé soustavy a tím i efektivita využívání dostupné vláhy. Vlákna hub v tomto případě mohou vstupovat také mezi buňky primární kůry kořínků, nikoliv však přímo dovnitř buněk. Tuto formu mykorhizy vyhledávají především vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé houby, ke kterým patří i většina jedlých druhů. Rostliny dodávají houbám uhlíkaté látky a houby poskytují rostlinám vodu a v ní rozpuštěné minerální látky. Mykorhizní houby také pozitivně ovlivňují rozvoj společenstev kořenových mikroorganismů a jejich enzymatické aktivity, což je významné pro výživu, růst a zdravotní stav rostlin. Biodiverzita makroskopických hub je neočekávaně vysoká a lokalita je z mykologického i ekologického hlediska velmi zajímavá. Průzkumy potvrdily výskyt 112 druhů, z toho 9 ohrožených. Z kategorie CR – kriticky ohrožené taxony Červeného seznamu hub České republiky byl nalezen plesňák karafiátový (Thelephora caryophyllea). V kategorii EN – ohrožené taxony jsou evidovány třepenitka vlhkožijná (Hypholoma subericaeum) a špička trojbarvá (Marasmiellus tricolor). Do kategorie DD – taxony, o nichž není k dispozici dostatek údajů patří vláknice Jakobova (Inocybe jacobii), bedla namasovělá (Lepiota subincarnata), kuřátka útlá (Ramaria subtilis), holubinka buková (Russula faginea), čirůvka pochybná (Tricholoma stans) a paluška rudonohá (Typhula erythropus). Na Lítovské výsypce byla také zaznamenána šupinovka Odiniho (Gymnopilus odini), která je novým druhem pro Českou republiku.

Plesňák karafiátový

Šupinovka Odiniho

GPS pozice

N 50° 9.701', E 12° 32.344'
[GPX]

[MAPY.CZ]