česky deutsch <<<

Císařský ostrov

Císařský ostrov / Stromovka

Císařský ostrov je nejseverněji položeným pražským ostrovem. Se svou rozlohou, cca 29 ha, je i ostrovem největším. Ostrov je také nazýván Purkrabský, neboť v minulosti patřil nejvyššímu purkrabství pražskému. Později byl darován českými stavy do osobního majetku císaře Rudolfa II. (odtud odvozen současný název ostrova). Často je mylně zaměňován s jinými ostrovy. Nesprávně se mu říká Císařská louka (ta leží na jihu Prahy) či Trojský ostrov (název dnes již zaniklého ostrova z protějšího břehu). Vltava zde totiž v dávné minulosti vytvořila 3 ostrovy. První byl ostrov Trojský, jenž byl oddělen ramenem Trojského mlýna a dnes již neexistuje, dále Holešovický, jehož rameno je již také dávno zasypáno, a ostrov Císařský, jehož součástí byla i část Královské obory neboli Stromovky. V letech 1899–1902 byl však v těchto místech proveden velký zásah do říčního koryta. Byl vystavěn plavební kanál Podbaba, dlouhý necelé 3 km. Při jeho výstavbě byla od Císařského ostrova oddělena část Stromovky a z větší části zasypáno rameno vedoucí k Císařskému mlýnu, jehož zbytek je dnes zachován jako tzv. Malá říčka.

Císařský ostrov je dnes se Stromovkou propojen pěší lávkou a s Trojskou částí jej spojuje visutý most, z něhož můžete vidět poslední přirozené divoké peřeje pražské Vltavy. Na ostrově se nacházely hojně zahrádky, tenisové kurty, kynologická cvičiště i jezdecký areál, avšak všechno s sebou vzala povodeň v roce 2002. Do této doby byl obnoven jak jezdecký areál a stáje (sloužící především pro policejní výcvik), tak i v roce 2009 kynologický klub. V severní části ostrova se nachází Ústřední čistírna odpadních vod, jež byla spuštěna v roce 1967.

GPS pozice

N 50° 6.894', E 14° 24.998'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
Miroslav Lupač
David Kunssberger
Tel.:222 710 253
e-mail:david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz