česky deutsch <<< >>>

Císařský ostrov

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV)

Stavba první kanalizační sítě v Praze započala okolo r. 1791, avšak než byla spuštěna první čistírna v Bubenči, uběhlo více jak 100 let. Do první výstavby zasáhla smrt Josefa II. a stavba byla obnovena až r. 1816, nesplňovala však tehdejší požadavky. Po několika neúspěšných projektech pokročil s pražskou kanalizací až koncem 19. století anglický inženýr sir William Heerlein, známý výstavbou moderních evropských kanalizačních zařízení. Jeho projekt, na němž se podíleli i čeští odborníci, zahrnoval nejen kilometry stokovací a kanalizační sítě, ale právě i výstavbu čistírny v Bubenči, která byla spuštěna v červnu r. 1906. Byla projektována pro 400 tisíc obyvatel, takže ve 20. letech již vznikla nutnost čistírnu modernizovat a rozšířit. Do plánů však zasáhla 2. světová válka, a tak čistírna pracovala nepřetržitě až do r. 1967, kdy byla uvedena do provozu nová stavba na sousedním Císařském ostrově. Bubenečská čistírna je dnes kulturní památkou a sídlí v ní Ekotechnické muzeum.

Ústřední čistírna odpadních vod

na Císařském ostrově je mechanicko-biologické povahy a čistí cca 94% odpadních vod z území hl. města. Zbytek zajišťují menší ČOV a bezodtokové jímky na okraji Prahy. Odpadní vody sem přivádí jednotný kanalizační systém, jedná se tedy o směs odpadních vod z domácností i průmyslu, srážkové a podzemní vody. Po vyčištění je voda vypouštěna do nejbližšího vodního toku, tedy do Vltavy. Materiál vytěžený z odpadní vody, tj. shrabky, odpadní písek a stabilizovaný kal, se předává k výrobě kompostů do zemědělství a na rekultivace.

GPS pozice

N 50° 6.888', E 14° 24.056'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
Miroslav Lupač
David Kunssberger
Tel.:222 710 253
e-mail:david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz