česky deutsch <<< >>>

Císařský ostrov

Zimoviště / Trojská kotlina

Ještě v 1. polovině 50. let minulého století byste zde v zimě nenašli žádná velká hejna vodního ptactva. Dnes díky výstavbě vltavské kaskády přichází do Prahy prohřátá voda, Vltava nezamrzá a můžete nejen zde najít početná hejna i ojedinělé páry mnoha druhů ptáků, jenž se sem kolem prosince začnou stahovat.

Početnost některých hejn velmi ovlivnila povodeň v r. 2002, jež vyčistila veškerý břehový nános. Z něho získávali potravu především poláci, jejichž počet se zvyšuje s usazováním říčního dna. V zimě jsou topoly posety kormorány velkými (Phalacrocorax carbo), jejichž silueta při letu se podobá kříži. Hejna zde v tuhých zimách tvoří i přes 1600 jedinců. Tento černý pták s typicky zahnutým zobákem bývá často terčem zloby rybářů, rozbory jejich žaludků však potvrdily, že se živí hlavně drobnými rybami a druhy pro člověka neatraktivními (ježdík, plotice aj.). Další druhy, které zde můžete v zimě hojně potkat: racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus), kachna divoká (Anas platyrynchos), lyska černá (Fulica atra) či volavka popelavá (Ardea cinerea) – šedavý pták s dlouhým zobákem a štíhlým krkem, jenž často sedává na stromech v areálu ZOO Praha, na skále tzv. Trojské kotliny. 

Trojská kotlina je široké údolí Vltavy, na S jej lemují vysoké, místy strmé a skalnaté stráně pod Bohnicemi a Kobylisy, na J vyšší terasy velkého pražského meandru Vltavy. Patří sem i široká niva Vltavy, která zaujímá většinu Stromovky, Císařský ostrov a široký pás vltavské nivy na pravém břehu, od Trojského mostu po Podhoří. Nejnižší bod je břeh Vltavy v Podhoří, 176 m n. m., nejvyšší Vysoká Skála 314 m n. m. Zachovaly se zde úseky vltavské nivy, skalní útvary, často pokryté bohatou vegetací skalních stepí, parky se starou tradicí a některá přírodovědecky významná zařízení (ZOO, botanická zahrada).

GPS pozice

N 50° 7.013', E 14° 24.056'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
Miroslav Lupač
David Kunssberger
Tel.:222 710 253
e-mail:david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz