česky deutsch <<<

Kamenolom Boží hora

Boží hora – poutní místo a křížová cesta

Boží hora (německy Gotthausberg) je nejvyšší vrchol v Žulovské pahorkatině, který se vypíná severovýchodně od města Žulová do výše 527 m n. m. Na kopci byl v letech 1878 – 1880 vybudován novogotický kostel Panny Marie Bolestné na místě původní dřevěné poutní kaple z let 1712 – 1713. Boží hora je tradičním poutním místem, na něž vede ze Žulové Křížová cesta. Podle farní knihy se na vrcholu Boží hory objevila ve 12. století soška Panny Marie, k níž začali putovat věřící. Křížová cesta je ikonografický celek představující do konce 15. století sedm a od baroka čtrnáct výjevů (zastavení) zobrazujících Kristovu cestu z Jeruzaléma na Kalvárii. Pobožnost, při níž si věřící připomínají utrpení Ježíše od jeho odsouzení Pilátem Pontským, přes nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota (Kalvárie) až po pohřbení, se vyvinula z poutí v Jeruzalémě. Z podnětu františkánských mnichů začala být tato památná místa vypodobňována i v jednotlivých zemích Evropy. Na Moravě a v Čechách je nejstarší křížová cesta na Svatém kopečku u Mikulova, kde ji v roce 1623 nechal vybudovat kardinál František Dittrichstein. Tradičních čtrnáct zastavení křížové cesty popisuje tyto pašijové události: 1. Ježíš je odsouzen k smrti. 2. Ježíš přijímá kříž. 3. Ježíš poprvé padá pod křížem. 4 Ježíš potkává svou matku. 5. Šimon z Cyreny pomáhá Ježíšovi nést kříž. 6. Veronika podává Ježíšovi roušku. 7. Ježíš podruhé padá pod křížem. 8. Ježíš napomíná plačící ženy. 9. Ježíš potřetí padá pod křížem. 10. Ježíš je zbaven roucha. 11. Ježíš je přibit na kříž. 12. Ježíš umírá na kříži. 13. Tělo Ježíše je sňato z kříže. 14. Tělo Ježíše je uloženo do hrobu.

Kostel Panny Marie Bolestné na Boží hoře

Socha Panny Marie ve skále na Boží hoře

GPS pozice

N 50° 18.619', E 17° 6.726'
[GPX]

[MAPY.CZ]