česky <<<

Náměstí Míru

Kostel sv. Ludmily

Kostel sv. Ludmily – novogotický trojlodní kostel se dvěma vysokými štíhlými věžemi, nechala postavit obec Královské Vinohrady k oslavě 50. výročí nastoupení císaře Františka Josefa I v letech 1888 – 1893. Autorem návrhu byl architekt Josef Mocker.

Kostel s křížovou lodí zdobí v zadním průčelí dvě štíhlé, 60 m vysoké věže. Poslední čtyři vchody ve formě portálů s volným schodištěm vedou do kostelních předsíní, nad nimiž se nalézají volně přístupné terasy. V kostele se zvonilo čtyřmi zvony: sv. Ludmilou (2960kg), sv. Václavem (1300kg), sv. Vojtěchem (800kg) a sv. Prokopem (530kg) z dílny H. Diepolta. Průčelí kostela, jehož římsy a okrasné detaily byly vytvořeny z hořického kamene, je postaveno z citolibských cihel. Jako krytina střech byla použita tmavá moravská břidlice a na ozdoby zelená železnobrodská břidlice. Na vnější výzdobě se podílel mimo jiné i Josef V. Myslbek, autor reliéfu v tympanonu, znázorňujícího sedícího a lidstvu žehnajícího Krista, po jehož stranách jsou klečící postavy sv. Václava a sv. Ludmily. Myslbekovou prací je i výzdoba štítu nad portálem, reliéf Boha Otce se symbolem Ducha svatého, holubicí. Štíty křížové lodi jsou vyzdobeny sochami slovanských patronů Cyrila a Metoděje. Autorem soch je mistr Bernard Sedliny. Emblémy čtyř evangelistů vyhotovil J. Čapek. Níže ve výklencích jsou umístěny sochy sv. Prokopa a sv. Vojtěcha od Františka Hergesella a Antonína Procházky. Kazatelna je dílem řezbáře J. Ziky, sošky byly vyhotoveny podle modelů A. Procházky. Boční oltář pany Marie se šesti holdujícími českými patrony a oltář sv. Cyrila a Metoděje projektoval Šťěpán Zálešák, profesor UMPRUM v Praze. Varhany na kůru se 3000 píšťalami mají 46 rejstříků rozdělených na tři manuály a pedál.

Svou elegantní jednoduchostí a umístěním na mírném svahu náměstí tento „klenot vinohradského stavebnictví“ bývá mnohdy ceněn více než mnohé honosnější evropské novogotické chrámy.

Mapa parkování a bezbariérového přístupu

mobilní mapový portál P2: http://webgis.praha2.cz/…barierovost/?… odkaz na katalogový list: http://mapy.praha2.cz/…ti_miru.html Stezky do mobilu projektu Parky, sady a zahrady Prahy 2 vznikly za podpory Městské části Praha 2

Základní kontaktní údaje Úřadu městské části Praha 2

Poštovní adresa:

Úřad městské části Praha 2

náměstí Míru 20/600

120 39 Praha 2

Telefonní ústředna: 236 044 111

Fax: 222 510 138

Elektronická podatelna ÚMČ Praha 2 posta@praha2.cz

ID datové schránky: y7yb44i

Telefonní seznam: http://urad.praha2.cz/appo/card/91

Úřední hodiny většiny pracovišť:

pondělí 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30

středa 08:00 – 12:00 13:00 – 17:30

Centrální podatelna

náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

pondělí a středa 08:00–17:30

úterý a čtvrtek 07:30–16:00

pátek 07:30–13:30

více na www.praha2.cz

GPS pozice

N 50° 4.502', E 14° 26.223'
[GPX]

[MAPY.CZ]