česky english deutsch <<< >>>

Kamenolom Boží hora

Společenstva a druhy bezobratlých živočichů

Bezobratlí živočichové jsou na území Kamenolomu Boží hora zastoupeni zejména společenstvy počátečních stadií přirozené ekologické sukcese v nepřírodních biotopech. Místa s řídkými krátkostébelnými trávníky jsou osídlena společenstvy počátečních stadií ekologické sukcese na kamenitých substrátech chudých živinami. Společenstva bezobratlých živočichů mimo jiné zahrnují 33 druhů půdních roztočů řádu pancířníci (Acari: Oribatida). Pancířník Quadroppia (Coronoquadroppia) monstruosa (Hammer, 1979) je novým druhem pro Českou republiku. Velký počet těchto roztočů je dokladem fungujícího společenstva organismů obývajících nově se vytvářející vrstvičky půdy a humusu. Tato půdní společenstva (edafon) jsou nepostradatelnou součástí detritového potravního řetězce, v němž dochází k postupnému rozkladu neživé organické hmoty zahrnující mrtvá těla rostlin a živočichů, výkaly, apod. Pancířníci se podílejí přímo nebo nepřímo na všech hlavních procesech probíhajících v půdě (koloběh živin, šíření hub a minerálních látek). Významná je jejich role v koloběhu fosforu, dusíku a vápníku v půdě. Velmi vysokou biodiverzitu má společenstvo blanokřídlých mravencovitých (Hymenoptera: Formicidae), které je tvořeno 10 druhy. Z nich Formica cunicularia, mravenec otročící (Formica fusca) a mravenec loupeživý (Formica sanguinea) jsou podle vyhlášky zvláště chránění jako ohrožené druhy. Společenstvo brouků z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) je v tomto nepřírodním biotopu tvořeno 6 běžnými druhy. Z řádu motýlů (Lepidoptera) zde byly dokumentovány 4 běžné druhy. Ze společenstva měkkýšů (Mollusca) byl zaznamenán pouze hlemýžď zahradní (Helix pomatia). Druhy bezobratlých živočichů Babočka paví oko (Inachis io) Babočka paví oko je druh denního motýla z rodu baboček, patřících do čeledi babočkovitých (Nymphalidae). Svoje druhové jméno dostal podle výrazně zbarvených skvrn, které se nacházejí na jeho křídlech. V současnosti není babočka paví oko na území Česka řazena mezi ohrožené druhy a je po celém území státu hojně rozšířena. Dospělý motýl má přední a zadní křídla hnědé až hnědočervené barvy, na kterých se nachází výrazné modravé skvrny v rozích křídel, které způsobují nezaměnitelnost tohoto druhu. Velikost předního křídla se udává mezi 32 až 40 mm, rozpětí předních křídel se pak udává mezi 60 až 64 mm. Lem křídel je černohnědý, u předního páru křídel je členitý s černou kresbou. Naproti tomu vnější okraje křídel jsou mírně zubaté. Housenka je černá, hustě posetá bílými skvrnami s černými trny. Panožky mají červené a hlava je černě lesklá.

Babočka paví oko

Hlemýžď zahradní

GPS pozice

N 50° 18.452', E 17° 6.832'
[GPX]

[MAPY.CZ]