česky deutsch <<< >>>

Kamenolom Boží hora

Historie lomu a těžby kamene

V 19. století se město Žulová stalo střediskem těžby a zpracování kamene, zejména žuly. První kamenické dílny (Schönova, Thienelova a Linkeho) existovaly již od roku 1840. Hlavní průmyslová etapa rozvoje těžby pak začala v 70. a 80. letech 19. století. Roku 1878 založil v Žulové Hermann Franke firmu Herman Franke-Priessnitz, která se stala největší kamenickou firmou na Jesenicku a zaměstnávala přes 500 dělníků v lomech a kamenických závodech v Žulové i okolních obcích. Frankeho kamenictví, brusírna a leštírna měly roku 1928 až 400 zaměstnanců. Od roku 1920 byl majitelem firmy A. Priessnitz. Po roce 1945 byla firma znárodněna. Významný byl také podnik Alberta Förstera, z jehož iniciativy byla v Žulové roku 1886 založena tříletá Zemská odborná škola pro žulový průmysl. Postupně pak vznikala další kamenictví: J. Thanheisera (1862), A. Brosig a spol. (1911) a Kamenoprůmysl Novák a Jašek (1913). Po únoru 1948 byl vytvořen národní podnik Moravskoslezský průmysl kamene se sídlem v Jeseníku. Znárodněním prošel i lom bratří Jašků a lom Holcův (Petrov). Jesenický kamenoprůmysl byl sjednocen. V roce 1951 vznikl Slezský průmysl kamene se sídlem v Písečné. Od září 1954 přesídlilo ředitelství opět do Jeseníku. V roce 1958 byly připojeny štěrkovny a vznikl Severomoravský průmysl kamene. Specializací v oboru vznikl v roce 1966 Českomoravský průmysl kamene, n. p. Hradec Králové a jedním ze závodů tohoto podniku se stal také Jeseník. Do roku 1980 se v lomech vyráběly ještě schody, kanalizační a stavební kvádry, chodníkové obruby, aj. Postupně se však tyto výrobky vytrácely a v současné době se výroba zaměřila na hrubé kamenické výrobky – dlažební kostky, silniční krajníky a lomový kámen. Po roce 1989 dochází k demonopolizaci Českomoravského průmyslu kamene. Dnem 1. 1. 1991 byl opět zřízen Slezský průmysl kamene, státní podnik Jeseník. O rok později byl transformován do akciové společnosti a v roce 1996 přejmenován na Slezský kámen, a. s. Jeseník. Začala se omezovat výroba, zastavily se některé provozovny a jiné se prodaly. Snížily se i požadavky na kvalifikaci a odbornost pracovníků. Svou roli v celém vývoji sehrála poptávka. Požadavky po kamenných výrobcích klesly hlavně z finančních důvodů a kámen byl nahrazován cenově dostupnějšími materiály.

Celkový pohled na kamenolom Boží hora

GPS pozice

N 50° 18.474', E 17° 6.856'
[GPX]

[MAPY.CZ]