česky deutsch >>>

Kamenolom Boží hora

Město Žulová – historie a současnost

Město Žulová (do roku 1948 Frýdberk, německy Friedberg) se nachází v Olomouckém kraji, v okrese Jeseník, vzdušnou čarou asi 11,8 km severozápadně od centra města Jeseník. Geografická poloha je 50°18'34'' severní šířky a 17°5'56'' východní délky. Průměrná nadmořská výška města je 290 m. Ke dni 31. 12. 2015 zde žilo 1 244 trvale bydlících obyvatel. Administrativní území Žulové zaujímá rozlohu 14,76 km² (z toho 5,88 km² zabírá orná půda, 0,38 km² zahrady, 0,026 km² ovocné sady, 1,09 km² trvalé travní porosty, 5,24 km² lesní pozemky, 0,42 km² vodní plochy, 0,19 km² zastavěné plochy a 1,52 km² ostatní plochy). Město má dvě části Tomíkovice a Žulová. Město Žulová sousedí na jihu s obcí Vápenná a na východě s obcí Černá Voda. Geomorfologicky patří Žulová k provincii Česká vysočina. Povrch města je velmi členitý, nejníže položená je část okolo náměstí (290 m n. m.), nejvyšším bodem je Boží hora (575 m n. m.). První písemná zmínka pochází z doby kolem roku 1300, kdy na území Žulové existovala vesnice Sestrechovice. V 19. století se město Žulová stalo střediskem těžby a zpracování kamene, zejména žuly. Žulová je členem Mikroregionu Žulovsko, svazku obcí vzniklého v roce 2003. Od roku 1993 je členem Sdružení měst a obcí Jesenicka a od roku 1997 členem Euroregionu Praděd. Území Žulové patří do povodí Odry, resp. Kladské Nisy. Městem protéká říčka Vidnávka, do které se pod bývalým hradem Frýdberkem zleva vlévá Stříbrný potok. V části Tomíkovice protéká Skorošický potok. U Dolního dvora na východě katastru pramení Plavný potok, který napájí Velký rybník (11 ha, největší rybník na Jesenicku). Nachází se zde rovněž řada zatopených lomů. Severozápadní část administrativního území obce zabírají zemědělsky obhospodařované plochy, v centrální a východní části jsou lesní porosty. Nachází se zde Národní přírodní památka Borový, Přírodní památka Skalka pod Kaní horou a Přírodní památka Černá voda. Urbanizovaným územím města prochází silnice I. třídy č. 60 Jeseník – Vápenná – Žulová – Javorník a železniční trať č. 295 Lipová Lázně – Vápenná – Žulová – Javorník. Zajímavými pamětihodnostmi jsou kostel sv. Josefa postavený v letech 1809 – 1810 s využitím věže gotického hradu Frýdberku, dále sloup se sochou Panny Marie (1777), kamenný most (1846) a novogotický kostel Panny Marie Bolestné na Boží hoře (1878 – 1880). Městem prochází turistická trasa Javorník – Jeseník a trasa Horní Lipová – Nýznerovské vodopády – Žulová – Černá Voda.

Územní začlenění kamenolomu
 okres: Jeseník
 obec: Žulová
 katastrální území: Žulová (797804)
 list mapy: 14–22 (Jeseník), resp. 14–22–12
 souřadnice kamenolomu: 50°18'30.631"N, 17°6'53.423"E Lokalita je přístupná lesními cestami po turistické trase od města Žulová směrem na Boží horu.

Základní charakteristika kamenolomu
 typ kamenolomu: stěnový kamenolom
 plocha kamenolomu: cca 2,6 ha
 max. výška stěny kamenolomu: cca 30 m
 druh pozemků: ostatní plocha (dobývací prostor)
 č. parcel: 1113/1, 1113/2
 vlastník pozemků: fyzická osoba
 rok zahájení těžby v kamenolomu: –
 rok ukončení těžby v kamenolomu: –

Kostel sv. Josefa s věží z gotického hradu Frýdberku v Žulové

GPS pozice

N 50° 18.468', E 17° 6.814'
[GPX]

[MAPY.CZ]