česky english deutsch <<< >>>

Kamenolom Vápenná

Společenstva a druhy bezobratlých živočichů

Společenstvo bezobratlých živočichů je v komplexu kamenolomů značně pestré. Celkem zde bylo zjištěno 46 druhů půdních roztočů řádu pancířníci. Pancířník latinsky zvaný Quadroppia (Coronoquadroppia) monstruosa (Hammer, 1979) je dokonce novým druhem pro Českou republiku. Velký počet těchto roztočů je dokladem fungujícího společenstva půdních organismů, které jsou nepostradatelnou součástí potravního řetězce. V tomto potravním řetězci dochází k postupnému rozkladu neživé organické hmoty zahrnující mrtvá těla rostlin a živočichů, výkaly, apod. Pancířníci se podílejí přímo nebo nepřímo na všech hlavních procesech probíhajících v půdě (koloběh živin, šíření hub a minerálních látek). Významná je jejich role v koloběhu fosforu, dusíku a vápníku v půdě.

Vyskytují se zde 4 druhy blanokřídlých mravencovitých. Mravenec otročící je jako ohrožený druh. Blanokřídlí žahadloví jsou zastoupeni 28 druhy, z nichž vosík žlutoskvrnný je v Červeném seznamu bezobratlých České republiky. Z čeledi střevlíkovitých brouků byly nalezeny 4 druhy. Silná je především populace jednoho z největších středoevropských střevlíkovitých brouků střevlíka kožitého.

Střevlík kožitý

Řád motýlů je reprezentován 7 běžnějšími druhy – např. vztyčnořitkou rudoskvrnnou. Žádný z těchto druhů není ohrožený podle Červeného seznamu, ani zvláště chráněný.

Komplex kamenolomů je ideálním biotopem pro zástupce kmene měkkýšů, kterých tady bylo identifikováno 12 druhů, z nichž hladovka horská a řasnatka břichatá jsou v Červeném seznamu zařazeny v kategorii téměř ohrožené taxony.

Vztyčnořitka rudoskvrnná

GPS pozice

N 50° 16.936', E 17° 5.450'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz