česky <<< >>>

EVL Průlom Jizery u Rakous

Vegetace skalnatých svahů

Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

Toto společenstvo není řazeno mezi prioritní a je předmětem ochrany v EVL Průlom Jizery. Fyziognomii porostů určují drobné acidotolerantní kapradiny, např. sleziníky (Asplenium spp.), i kapradiny robustnější, např. kapraď samec (Dryopteris filix-mas), a někdy také dvouděložné suchomilné chamaefyty.

Dominující petrofyty jsou doprovázeny acidofyty s širokou ekologickou amplitudou, např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), mezofilními druhy lesů a křovin, např. lipnice hajní (Poa nemoralis) a někdy i druhy suchých trávníků.

Velké pokryvnosti dosahují také mechorosty a lišejníky rostoucí jak na povrchu skal a balvanů (Hedwigia ciliata, Umbilicaria hirsuta aj.), tak na akumulacích humusu a jemnozemě (Bartramia pomiformis, Dicranum scoparium aj.).

Základní informace

Lokalita představuje významný komplex bučin a navazujících společenstev v severních Čechách. Vyskytují se zde vzácné druhy hmyzu, vstavačovitých i jiných druhů rostlin. Na území přírodního komplexu se nachází lokalita modráska bahenního (Maculinea nausithous).

Z vzácných druhů rostlin se v bučině u Dolních Zbiroh vyskytuje střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a v Klokočských skalách vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum). Přírodní komplex je známý v Českém ráji výskytem lesních i lučních druhů vstavačovitých.

Z hlediska krajinné charakteristiky jde o komplex údolní nivy, svahových bučin a suťových lesů, pískovcových skalních bludišť a teplomilných trávníků na výslunných svazích.

GPS pozice

N 50° 37.383', E 15° 11.244'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz