česky <<< >>>

EVL Průlom Jizery u Rakous

Flora

Flóra

Kromě výše uvedených druhů se zde vyskytují další ohrožené a cenné druhy rostlin. Ze vstavačovitých je to korálice trojklaná (Corallorhiza trifida), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Z dalších chráněných a ohrožených druhů jako např. hořec křížatý (Gentiana cruciata), žebrovice různolistá (Blechnum spicant), bledule jarní (Leucojum vernum), přeslička největší (Equisetum telmateia), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva).

Základní informace

Lokalita představuje významný komplex bučin a navazujících společenstev v severních Čechách. Vyskytují se zde vzácné druhy hmyzu, vstavačovitých i jiných druhů rostlin. Na území přírodního komplexu se nachází lokalita modráska bahenního (Maculinea nausithous). Z vzácných druhů rostlin se v bučině u Dolních Zbiroh vyskytuje střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a v Klokočských skalách vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum). Přírodní komplex je známý v Českém ráji výskytem lesních i lučních druhů vstavačovitých. Z hlediska krajinné charakteristiky jde o komplex údolní nivy, svahových bučin a suťových lesů, pískovcových skalních bludišť a teplomilných trávníků na výslunných svazích.

GPS pozice

N 50° 0.000', E 15° 11.769'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz