česky <<< >>>

EVL Průlom Jizery u Rakous

Vegetace

Vegetace

Vegetace přírodního komplexu tvoří z velké části acidofilní a květnaté bučiny, vzácně také vápnomilné bučiny, v jejichž podrostu se jako dominanta uplatňuje pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea). Na prudkých skalnatých svazích nad Jizerou se nacházejí také suťové lesy a lesní prameniště s i bez tvorby pěnovců. Na skalách je hojná štěrbinová vegetace silikátových a vzácně i vápnitých skal a drolin.

Údolní jasanovo-olšové luhy podél Jizery a jejích drobných přítoků se vyznačují pouze nízkou reprezentativností a zachovalostí. V území se nachází jeskyně Postojna (přístupná veřejnosti). Z lučních porostů k nejhojnějším patří mezofilní ovsíkové louky a pcháčové louky. V údolí Podločky jsou zachované širolisté suché trávníky s výskytem orchidejí. Aluviální psárkové louky podél Jizery patří k málo zachovalým biotopům. V území jsou místy pěkně vyvinuté mezofilní lesní lemy a brusnicová vegetace skal a drolin.

Základní informace

Lokalita představuje významný komplex bučin a navazujících společenstev v severních Čechách. Vyskytují se zde vzácné druhy hmyzu, vstavačovitých i jiných druhů rostlin. Na území přírodního komplexu se nachází lokalita modráska bahenního (Maculinea nausithous). Z vzácných druhů rostlin se v bučině u Dolních Zbiroh vyskytuje střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a v Klokočských skalách vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum). Přírodní komplex je známý v Českém ráji výskytem lesních i lučních druhů vstavačovitých. Z hlediska krajinné charakteristiky jde o komplex údolní nivy, svahových bučin a suťových lesů, pískovcových skalních bludišť a teplomilných trávníků na výslunných svazích.

GPS pozice

N 50° 37.949', E 15° 11.769'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz