česky english deutsch <<< >>>

Kamenolom Vinařická hora

Společenstva hub

Společenstva hub odpovídají pokročilému stadiu ekologické sukcese. Byly zde nalezeny hlavně druhy preferující zapojené porosty travin a křovin, např. pečárka polní, pečárka opásaná, polnička tuhá, čirůvka májovka, hnojník obecný, závojenka podtrnka, závojenka hedvábná, voskovka panenská, aj. Dále se zde vyskytují druhy hub, které jsou vázané mykorhizou na pionýrské náletové dřeviny počátečních stadií ekologické sukcese jako je bříza bílá, vrba jíva, vrba křehká, topol osika, případně topol bílý. Do této skupiny patří ryzec osikový, ryzec kravský, vláknice potměchuťová, apod. Celkem zde bylo zjištěno 35 druhů hub, žádný z nich není evidován v Červeném seznamu hub ČR, ani není zvláště chráněn.

Druhy hub

Pečárka opásaná (Agaricus bitorquis) je stopkovýtrusá houba z čeledi pečárkovitých. Klobouk o průměru 4 – 15 cm je polokulovitý s podvinutým okrajem, postupně vyklenutý až plochý, hladký nebo vláknitý, za sucha může být rozpukaný. Je bílý, v dospělosti někdy ve středu světle okrový. Lupeny jsou volné, masově růžové, později šedofialové až čokoládově hnědé. Válcovitý, bělavý a hladký třeň je 4 – 10 cm dlouhý a až 4 cm tlustý. Na bázi je zúžený s bělavou pochvou a nálevkovitým prstenem, který může být srůstem s pochvou dvojitý. Dužnina je bělavá, na řezu slabě červenající s mandlovou vůní a oříškovou chutí. Plodnice jsou nápadně tvrdé. Roste v květnu až listopadu, dosti hojně, obvykle ve skupinách, na okrajích cest a silnic, v parcích, zahradách a v narušených biotopech. Preferuje ulehlé ruderální půdy. Houba je jedlá a chutná.

Pečárka opásaná

Vláknice potměchuťová (Inocybe dulcamara) je stopkovýtrusá houba. Klobouk o průměru 1 – 4 cm je vyklenutý, později plochý, žlutě až okrově hnědý. Lupeny jsou nejprve žlutavé, pak až hnědé. Třeň je válcovitý, vláknitý. Roste roztroušeně pod vrbami (zejména pod vrbou jívou), osikami, břízami a borovicemi, zejména na bazických, ale i na kyselých substrátech. Hojněji se vyskytuje v nepřírodních biotopech s počátečními stadii ekologické sukcese. Stejně jako všechny ostatní vláknice je mykorhizním druhem. Houba není jedlá.

Vláknice potměchuťová

GPS pozice

N 50° 11.107', E 14° 5.210'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://