česky english deutsch <<< >>>

Kamenolom Vinařická hora

Výhledy - kulturní krajina Kladenska

Při jasném počasí je z Vinařické hory na severoseverozápadě vidět nejvyšší hora Českého středohoří Milešovka, jejíž vrchol dosahuje výšky 836,5 m n. m. Milešovka je považována za místo s nejdrsnějším podnebím v Čechách a za největrnější horu Česka – úplné bezvětří zde podle dlouhodobého pozorování panuje v průměru jen 8 dní v roce. Na vrcholu Milešovky vznikla ve 20. letech 19. století jedna z prvních horských restaurací v Čechách. V roce 1905 byla na vrcholu zřízena meteorologická stanice a u ní pak 19 metrů vysoká rozhledna. Dnes je na vrcholu hory umístěno stálé meteorologické pracoviště Ústavu fyziky atmosféry, který je součástí Akademie věd ČR. Nachází se zde také významný telekomunikační bod užívaný zejména pro dálkový přenos dat (mimo jiné také pro komunikaci mezi Prahou a některými městy v severních Čechách). Pro zajištění provozu na vrcholu hory byla od severu zřízena malá nákladní lanová dráha.

V roce 2013 došlo k opětnému vyhlášení národní přírodní rezervace ve vrcholové partii Milešovky (původně byla rezervace zřízena již v roce 1951). Nové vyhlášení odstranilo rozdíly mezi historickými údaji a současnou rozlohou území, které vyžaduje ochranu (60,32 ha). Na příkrých stráních roste především dub, občas buk, javor nebo smrk. Na světlejších místech nebo blízko skalních výchozů se vyskytují zvláště chráněné nebo ohrožené druhy rostlin, např. kosatec bezlistý nebo lilie zlatohlávek, na podvrcholových sutích kapradinka skalní, na teráskách a římsách Výřích skal tařice skalní a mohutné vitální porosty medvědice léčivé. Fauna má výrazně lesní ráz se zastoupením podhorských a horských druhů. Průzkum obratlovců prokázal výskyt 94 druhů. Z významnějších chráněných druhů obratlovců se zde vyskytuje např. mlok skvrnitý, výr velký, plšík lískový a netopýr velký. Fauna bezobratlých je málo známá, významný je např. výskyt měkkýše vrásenky pomezní nebo lesního střevlíka.

Výhled z Vinařické hory na České středohoří – uprostřed Milešovka, vpravo v řadě za sebou Slaný, Hazmburk a Kletečná

Mírně vpravo od Milešovky je vidět v řadě za sebou město Slaný, za ním zřícenina hradu Hazmburk a v pozadí špičatá hora Kletečná. Dominantou krajiny je Slánská hora, která je zvláště chráněným územím kategorie přírodní památka. Městem, které leží cca 25 km severozápadně od Prahy, protéká od jihozápadu k severovýchodu Červený potok. Archeologické nálezy potvrzují pravěké osídlení katastru města i jeho okolí od starší doby kamenné (asi před 50. tisíci lety). Větší osídlení potvrzují také nálezy z 8. a 9. století, zejména na jihovýchodním svahu Slánské hory a jejího úpatí. První písemná zpráva o Slaném pochází z roku 1262. Český král Přemysl Otakar II. v ní uvádí Slaný mezi městy, která odvádějí devátý díl tržních poplatků klášteru sv. Jiří na Pražském hradě. V současnosti je Slaný průmyslově sídelním městem, v němž žije 15 502 obyvatel.

Zřícenina hradu Hazmburku u obce Klapý, asi 3,5 km severozápadně od města Libochovice, je nepřehlédnutelnou dominantou krajiny dolního Poohří. Vrch, na kterém stojí, dosahuje výšky 418 m n. m. a podle archeologických nálezů byl osídlen již v 5. tisíciletí př. n. l. lidem kultury s vypíchanou keramikou. Václav Hájek z Libočan ve své kronice uvádí, že hrad byl vybudován v roce 754 bratry Kalbojem a Veslavem z Košťálova. Tento údaj je však nespolehlivý. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1335, kdy král Jan Lucemburský prodal hrad, ves Klapý a městečko Libochovice se čtyřmi dalšími vesnicemi Zbyňku Zajíci z Valdeka a na Žebráku. V majetku rodu Zajíců z Hazmburka byl hrad od roku 1335 až do roku 1558. Kletečná je jednou z dominantních hor Českého středohoří. Leží v katastrálním území Kletečná obce Velemín v okrese Litoměřice. Její vrchol dosahuje výšky 706 m n. m.

Kulturní krajina středních Čech

GPS pozice

N 50° 11.097', E 14° 4.986'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://