česky english deutsch polski <<< >>>

Radhošť

Záryje (1050 m n. m.)

Záryje jsou stupňovitě klesající zalesněný svah s řadou výrazných terénních propadů a mísovitými prohlubněmi fungujícími jako pseudozávrty. Jedná se o výsledek intenzivního působení svahových a gravitačních procesů na tektonicky narušeném flyšovém souvrství.

První výzkumy zde prováděla speleologická skupina ORCUS v r. 1977a otvírkovými pracemi objevila tyto doposud známé jeskyně na Záryjích: Biskupova I, Raichova díra, V Kapradí a Šampiónka. Největší jsou jeskyně Biskupova I s celkovou průleznou délkou 42m a Raichova díra se 41m. Po vydatných deštích v květnu 2002 stékající voda do země odhalila jeskyni Radegast s délkou prostor 46m a hloubkou 12m.

O dva roky později byl objeven mělký propad. Speleologové jej prohloubili a nalezli novou jeskyni, kterou pojmenovali Salajka. Délka jejích průlezných prostor činí 156m, což ji staví na čtvrté místo nejdelších pseudokrasových jeskyní české části Karpat. Celkem je radhošťských pseudokrasových jeskyní známo 8. S délkou 535 m nadále zůstává nejdelší Cyrilka, kde jsou k vidění drobná brčka vysrážená z vyluhovaného vápnitého tmele pískovců, dlouhá 10 – 20cm.

První zmínky o používání těchto jeskyní člověkem jsou z 15. století, kdy je využívali pastevci ze salaší pro uskladnění mléčných výrobků. Jiné naopak zasypávali, aby do nich nespadly ovce. Valaši je nazývali „ďury“ a koluje o nich řada pověstí. V různých variacích se povídá o velké jeskyni s podzemní říčkou a pokladem na druhém břehu, kam vede lávka, ale tu hlídá obrovský černý pes. Známé jsou pověsti o pokladech pohanů a zbojníků a výpravy do podzemí při jejich hledání. V jeskyni „Volařce“ má být údajně ukryta bájná zlatá soška Radegasta, kam ji odnesli pohanští kněží, aby neupadla do rukou křesťanů.

Skalní bloky v jeskyních se stále pomalu pohybují a jeskyně mění svůj tvar, z toho důvodu je vstup do těchto jeskyní životu nebezpečný!

Záryje jsou unikátní také tím, že zde byl dne 28. 4. 1868 vylomen základní kámen ke stavbě Národního divadla v Praze. Z 18 kamenů z historických míst Čech a Moravy byl do Prahy přivezen jako první.

GPS pozice

N 49° 29.098', E 18° 14.558'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://