česky english deutsch polski <<< >>>

Kozlovice

Staré fojtství

Budova fojtství s č. p. 1 stojí u kostela sv. Barbory a Michala z let 1730–33, jenž byl vystavěn na místě původního dřevěného kostelíka z r. 1300. Od 16. st. bylo fojtství sídlem valašských vojvodů hukvaldského panství, kteří měli na starosti správu salaší s ovcemi na zadních horách (Smrk, Kněhyně, Radhošť). Sídlili zde až do r. 1844. V r. 1785 zde byla otevřena tzv. triviální škola s výukou základních vyučovacích předmětů: psaní, počítání a náboženství. Dnes v těchto místech naleznete živou expozici školního kabinetu, osobní pokojík kantora a třídy obecné školy s tradičními dřevěnými lavicemi. Expozice mapuje školství na vesnici na přelomu 19. a 20. století. V minulosti stavení sloužilo převážně hospodářským účelům. Hlavní přízemní objekt s datací 1822 na štítě a nenápadným vstupním rizalitem kryje mansardová střecha. Areál doplňují další dvě hospodářské budovy a nevelký dvůr. R. 2005 areál koupil soukromý majitel. Po rekonstrukci bylo opravené fojtství r. 2006 otevřeno a v r. 2008 v obnovených hospodářských staveních bývalého fojtství uveden do provozu Valašský pivovar a restaurace. V interiéru byly zachovány původní cihlová klenutí stropů společně s prvky kamene a dřeva. Ne náhodou naleznete na pivní etiketě kozlovického ležáku název Valašský vojvoda nebo Kozlovický fojt. Valašský vojvoda se kdysi těšil značné vážnosti. Řídil valašské hospodářství na horách, dozíral nad Valachy, hájil jejich zájmy a zprostředkovával styk s vrchností, vybíral naturální a peněžité platy – tzv. „valašskou daň“ vrchnosti. Předsedal také soudu (valašské hromadě). Zajímavostí je obřadní sál v prvním patře pivovaru. Ve středu obce se nachází Socha P. Marie Karmelské. Byla postavena v r. 1746 kozlovickými dělníky pracujícími v tehdejších frýdeckých a místeckých hutích jako ochrana před morovou epidemií. Dle ústního podání místních rodáků leží na místě původní léčivé studánky, která měla obzvláště blahodárné účinky na lidský zrak.

GPS pozice

N 49° 35.539', E 18° 15.372'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ČSOP Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://