česky english deutsch polski >>>

Kozlovice

Lhotka pod Ondřejníkem

Obec leží na Z úpatí horského masívu Ondřejník v Beskydech. Zmínky o obci pochází již z r. 1359. Od 17.-19. st. ovlivnil život místních vznik a rozmach frýdlantských železáren, kam vozili povozníci zde vytěženou rudu a vápenec. Hukvaldské panství poskytovalo veškeré podmínky pro úspěšný rozvoj železářské výroby. Byl zde dostatek dřeva z lesů a dostatek železné rudy, prudký tok potoků a řek zajišťoval energii pro pohon jednoduchých mechanismů. Výskyt rudy v oblasti Beskyd umožňoval až do 70. let 19. st. krýt veškerou výrobu železa v hutích zdejšího kraje. Tato železná ruda patří ke karpatským pelosideritům (uhličitan železnatý), vyskytuje se zde ve slojkách, jejichž mohutnost se pohybuje 2–22cm, obsah železa v rudě je malý, asi 30%, nachází se v geologických vrstvách lhoteckých a veřovických. Zpočátku se těžilo nehluboko pod povrchem, později v jámách 10–20m hlubokých, které se v podzemí rozvětvovaly podle slojí, vznikaly štoly dlouhé přes 30m. Do šachet scházeli havíři po žebřících, rudu a zeminu vytahovali v koších rumpálem. Zemina byla převážně černá břidlice (tzv. spliž), a havíři ji vyváželi na haldy-výsypy. Vodu ze šachet odváděli po svahu drenážemi a v místech, kde ústily štolové vody, vznikaly prameny nebo studánky. Po vytěžení měli havíři štoly zasypat. Někde vznikly propadem štol jámy. Dodnes jsou ve Lhotce terénní nerovnosti, zbytky po dolování. Těžba železné rudy a vápence se ve Lhotce rozvinula až po r. 1833. Kutalo se podle těžební mapy na označených parcelách. S těžbou rudy a vápence byly spojené i další pomocné práce, při kterých byli zaměstnávání lhotečtí bezzemci za mzdu. Ze 40. let 19. st. se zachoval cenný doklad o dolování, německy psaná účetní kniha o dolování rudy v oblasti přináležející k železárnám. S těžbou rudy patrně souvisí i vznik kamenného Vašendova kříže (Waschendův kříž), který nechal vystavět v r. 1844 pod Královou a Kozlovickou horou, nad pravým břehem Lhoteckého potoka, Josef Vašenda (Joseph Waschenda). Na jeho spodní části se objevují starší hornické motivy (kahan, kladívko etc.). (GPS: Waschendův kříž)

GPS pozice

N 49° 36.165', E 18° 16.800'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ČSOP Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://