česky english deutsch <<<

PP Horka

Bývalý kamenolom

Základní informace

Přírodní památka Horka v k.ú. Podolí s výměrou 1,51 ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání teplomilná společenstva na kulmských slepencích. Leží v nadmořské výšce 241–260 m n.m. a je tvořena protáhlým zaobleným hřbetem (hlavním pahorkem) a také menším izolovaným nevýrazným pahorkem z kulmských slepenců. Přírodní památka Horka byla vyhlášena v roce 1984. Do soustavy EVL NATURA 2000 byla zařazena jako EVL CZ 0620051 „Šlapanické slepence“ společně se třemi dalšími nedalekými přírodními památkami (Andělka a Čertovka, Velký hájek a Návrší) s cílem ochrany stanovišť vápnitých nebo bazických skalních trávníků Alysso–Sedion albi a subpanonských stepních trávníků.

Bývalý kamenolom

Horka je pozůstatkem stěnového kamenolomu z račických slepenců, které se ukládaly v prvohorách během karbonu někdy před 345 miliony let. V následujících desítkách milionů let se díky nejrůznějším horotvorným, erozním nebo periglaciálním pochodům ocitly při samém povrchu. Po odtěžení se zde díky dlouhému samovolnému vývoji uchytila cenná teplomilná společenstva s řadou významných druhů rostlin. Vyjma již jmenovaného kosatce nízkého zde roste ohrožený zvonek sibiřský (Campanula sibirica). V některých letech zde najdeme až 300 kvetoucích rostlin této dvouleté byliny. V červnu zde rozkvétají porosty dalšího ohroženého druhu – kozince vičencovitého (Astragalus onobrychis). Charakteristickým druhem zdejších skalnatých výchozů je česnek žlutý (Allium flavum), který kvete v červenci.

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 10.927', E 16° 43.703'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://