česky english deutsch <<< >>>

PP Horka

Chráněné rostliny

Základní informace

Přírodní památka Horka v k.ú. Podolí s výměrou 1,51 ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání teplomilná společenstva na kulmských slepencích. Leží v nadmořské výšce 241–260 m n.m. a je tvořena protáhlým zaobleným hřbetem (hlavním pahorkem) a také menším izolovaným nevýrazným pahorkem z kulmských slepenců. Přírodní památka Horka byla vyhlášena v roce 1984. Do soustavy EVL NATURA 2000 byla zařazena jako EVL CZ 0620051 „Šlapanické slepence“ společně se třemi dalšími nedalekými přírodními památkami (Andělka a Čertovka, Velký hájek a Návrší) s cílem ochrany stanovišť vápnitých nebo bazických skalních trávníků Alysso–Sedion albi a subpanonských stepních trávníků.

Pryskyřník illyrský

Chráněné rostliny

Na Horce bylo dosud nalezeno více než 150 druhů vyšších rostlin. Z toho 11 druhů patří mezi zvláště chráněné podle zákona a dalších 59 druhů je zařazeno na červeném seznamu ohrožených rostlin. V minulosti zde rostl také kriticky ohrožený hadinec nachový neboli červený (Echium maculatum), který je jednou z nejvzácnějších rostlin České republiky, bohužel po odtěžení části lokality tato rostlina zmizela. Ze silně ohrožených druhů zde roste koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), na jižně orientovaném „pahorku“ najdeme každoročně 50 – 100 kvetoucích trsů. Na skalnaté stěně bývalého kamenolomu roste kosatec nízký (Iris pumila). K velkým vzácnostem Horky patří v posledních letech pryskyřník illyrský (Ranunculus illyricus), zpravidla zde rozkvétá jen několik rostlin.

Koniklec velkokvětý

Užitečné informace

GPS pozice

N 49° 10.817', E 16° 43.673'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://