česky english deutsch <<< >>>

PP Horka

Vzácné polní plevele

Základní informace

Přírodní památka Horka v k.ú. Podolí s výměrou 1,51 ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání teplomilná společenstva na kulmských slepencích. Leží v nadmořské výšce 241–260 m n.m. a je tvořena protáhlým zaobleným hřbetem (hlavním pahorkem) a také menším izolovaným nevýrazným pahorkem z kulmských slepenců. Přírodní památka Horka byla vyhlášena v roce 1984. Do soustavy EVL NATURA 2000 byla zařazena jako EVL CZ 0620051 „Šlapanické slepence“ společně se třemi dalšími nedalekými přírodními památkami (Andělka a Čertovka, Velký hájek a Návrší) s cílem ochrany stanovišť vápnitých nebo bazických skalních trávníků Alysso–Sedion albi a subpanonských stepních trávníků.

Vzácné polní plevele

Přestože si většina lidí pod pojmem plevel představí rostliny vesměs nežádoucí, některé druhy plevelů se staly natolik vzácné, že se dostaly na seznamy ohrožených i zákonem chráněných druhů. Řada z nich z květeny naší republiky navždy vymizela. Přispěla k tomu hlavně chemizace půdy, meliorace, čištění osiva, rozorávání mezí a scelování pozemků. Od května do července můžeme také v PP Horka nelézt některé ze vzácných plevelů. Jedná se o silně ohrožený hlaváček letní (Adonis aestivalis) a kriticky ohrožený hlaváček plamenný (Adonis flammea), oba dva kvetou červeně. Rostou zde i ohrožený modře kvetoucí strošek pomněnkový (Lappula squarrosa) a silně ohrožená nenápadná vrabečnice roční (Thymelaea passerina).

Užitečné informace

GPS pozice

N 49° 10.786', E 16° 43.774'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://